Намаляване броя на декубитални рани при болни в КАИЛ при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД - гр.Плевен


Категория на документа: Икономика


Медицински Университет - гр. Плевен
Факултет "Обществено Здраве"
Специалност "Управление на здравните грижи"

Здравен проект

Тема
по Управление на здравните грижи

"Намаляване броя на декубитални рани при болни в "КАИЛ" при УМБАЛ - д-р Г. Странски" ЕАД
гр. Плевен

Изготвил: Проверил:
Айнур Талип Доц. Г. Грънчарова
фак. № 729
I. Въведение

В клиниката по "Анестезиология и Интензивно лечение" (КАИЛ) при УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД - гр. Плевен въпроса за качествени здравни грижи балансиран с ефективното използване на финансови средства и човешки ресурси е преоритет на отделението.
Снижаването на усложненията до минимум е от голямо значение както за пациентите така и за персонала. Пациентите постъпват в тежко общо застрашаващо живота състояние за което са необходими да се положат качествени грижи за по - бързо възстановяване на здравето и живота на пациента.

II. Анализ на ситуацията

УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД - гр. Плевен обслужва населението на града и съседните общини и области. Клиника по "Анестезиология и Интензивно лечение" е специализирана самостоятелна болнична структура предназначена за лечение на болни в критично състояние, който са с непосредствена заплаха за живота. Намира се на петия етаж и разполага с единадесет (11) легла разположени в четири стаи. Тук пролежават и пациенти в по - особени състояния на физиологичните процеси, които са довели до кома, клинична смърт, шок както и болни с ОДН, ОССН, остри нарушения на ВЕР и АКР. В клиниката постъпват за лечение и пациенти със застрашаващи живота състояния, след травматични постоперационни усложнения, тежки хирургични и вътрешни заболявания.
В КАИЛ работят опитни и съсзнателни служители включващ екип от 10 бр. лекари анестезиолог - реаниматори, 15 бр. медицински сестри, 7 бр. санитари, които осигуряват 24 - часово непрекъснато наблюдение и интензивно лечение на тежко болните. Броят на преминалите болни за 2010 г. е 1305, а за 2011г. е 1402.
В КАИЛ се хоспитализират пациенти чието състояние налага лечебно - диагностични мероприятия, които не могат да се извършват в извънболнична помощ, а са изпълнени само в условията на болничното отделение. Болният постъпва по спешност в отделението извършват се всички изследвания (лабораторни, рентген и ЕКГ и др.)
Пациентите, които постъпват в крайно тежко общо състояние не могат да извършват нормалните си човешки нужди и биват обслужвани от медицинския персонал на КАИЛ. При този тип болни, които са принудени към принудителна поза в едно и също положение се създава опасност от разраняване на кожата и подлежащите под нея тъкани. Това разраняване се нарича декубитус (пролежка). Локализацията на декубитуса зависи от положението на болния в леглото. Най - тежко болните лежат по гръб за това тези области са застрашени от появата на декубитус. Най - често това са кръстната и седалищна област. Когато положението е странично декубитуса се появява в областта на тазобедрената става, външната и вътрешна част на бедрата. Също се получава в областта на лактите, тила и петите. Получават се на всички места по тялото където кожата продължително се притиска от подлежащата кост. Това притискане на кожата води до намален приток на кръв и нарушава изхранването на тъканите.
Декубитусът преминава през следните степени на развитие:
* I -ва степен - зачервяване на кожата със смущения в кръвообращението и храненето на тъканите
* II-ра степен - повърхностно разраняване на кожата с почерняване на кожата
* III- та степен - некроза на тъканите, дълбоко некрозиране с поява на декубитални язви и с навлизане на бактериална инфекция в тъканите.
За предпазване от декубитус е необходимо да се води ефективна профилактика, което включва грижи за леглото на болния, редовно променяне на положението в леглото на всеки 2 часа, ако позволява здравословното му състояние, качествен тоалет против дкубитус.
От преминалите 1402 пациенти за 2011г. при 72 - ма от болните се наблюдава появата на декубитални рани . Като 14 от болните са в първа степен, 58 от болните са втора степен.
Тежкото общо състояние, теглото и невъзможността за извършване на тоалет против декубитус и липсата на антидекубитален дюшек са част от причините за развиване на същия.
Чрез закупуване на антидекубитални дюшеци за "КАИЛ" ще се намали броя на появата на декубитални рани поради спецификата на отделението.

III. Информиране на персонала

За осъществяване на този проект е необходимо да бъдат информирани Началник клиника на "КАИЛ" които да даде разрешението си за провеждане на проекта. Ще се проведат разяснителни индивидуални и колективни разговори с персонала от "КАИЛ" като се представи проблема и неговото значение за нарастване на разходите.

IV. Цел на проекта

Основна цел на този проект е намаляване на появата на декубитални рани, чрез закупуване на антидекубитални дюшеци. С което ще се повиши качеството и ефективността на здравните грижи.

V. Стратегия

1. Проучване на офертите на фирми предоставящи помощни средства.
2. Предоставяне на разработения проект на ръководството на болницата за одобрение.
3. Провеждане на лекция за същността на проблема и причините за възникването му.

VI. Планирани дейности
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Намаляване броя на декубитални рани при болни в КАИЛ при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД - гр.Плевен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.