Начално образование в Италия и Германия


Категория на документа: Икономика


2.2 Да повишава основната подготовка в областта на културата.

2.3 Да предоставя възможност за максимална компетентност в общуването използването на италиански език.

2.4 Да запознава учениците с проблемите и културата на обществата, различни от италианското, и по този начин да допринася за възпитанието и образованието на европейските граждани.

3. Цели на горната степен на средното училище са следните:

3.1 Да въвежда учениците в хуманитарна, или природна, или техническа културна, където всички дисциплини да се изучават в тяхната хармонична пълнота.

3.2 Да се осигури пълно развитие на личността на ученика.

Б) Германия:

Основните цели на Германското образование са следните.

Основно цел на образователната система е да установи обща структура на образователната система .Тази цел възниква следствие факта, че дълги години на европейската карта имаше Източна и Западна Германия. След обединяването им 3.10.1990г. възниква нужда от обща структура в областта на образованието , културата и науката.

В областта на началното образование училищата от бившата източно Германия се реорганизират според модела на началните училища от федерална Германия.

Друга цел на образователната система в Германия е запазване на автономността на отделните провинции ,но и в същото време всичките промени които се извършват в тях, трябва да са в рамките на образователните норми ,за да се гарантира общата структура и еквивалентност на на разнообразните образователни форми.

В) Сравнение на целите на образование в Италия и Германия

Oбразователната система в Италия е по консервативна или класическа. Тя непрекъснато е критикувана от различни политически и културни следи. То оброзовотелната система на Германия е по демокротична, в нея важно място заема: Свободата на движението , от едно в друго учебно заведение за всички германци на територията на обединена Германия. Отделя се голямо внимание на всички степени на образование: начално основно , реално, гимназия и висше училище.

В Германската образователна система специално внимание се обръща на отриването и подпомагането но таланти в различни области на науката , както и включването им в специални висококачествени подготвителни програми.

2). Управление на началното образование в Италия и Германия

А) Италия

В Италия управлението на образователната система е централизирано. Смята се, че ако управлението се децентрализира ще се получат огромни различия в качеството на образование във високо развитите Североизточна, Северозападна и централна Италия и слабо развитата южна Италия и островите Сицилия, Сардиния. Управлението на образователната система се регламентира от конституцията на Италия. Начело на управлението е министъра на образованието. Още на национално ниво действат 13 генерални дирекции.

Б)Германия

Управлението на образованието но Германия се осъществява на две нива : ниво но федерално правителство, което носи главната отговорност за състоянието на образованието и провежда своята образователна политика чрез федералното Министерство за образование и наука .

Второ ниво провинциални правителства , които имат свои министерства на образованието, наука и култура в чиито правомощия е цялата организация на образованието в дадена провинция . Тези две нива на управление работят единно като всяко от тях има специфични задължения : федералното министерство се грижи за регулирането но финансовите средства , формирането на заплатите ,професионалната подготовка и др.

Федералните комисии от провинциите се грижат за образователното планиране, взаимопомощ и сътрудничеството помежду си.

В) Сравнение
Италия като цяло има умерен характер на образователната система ,със същия характер може да се похвали и Германия

3). Финансиране на началното образование в Италия и Германия

А) Италия

Финансирането в италианското образование става от държавния бюджет. Също така и от местните власти, които отделят от предвидения бюджет за образование.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Начално образование в Италия и Германия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.