Начално образование в Италия и Германия


Категория на документа: Икономика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Педагогически факултет

Курсова работа

Тема: Начално образование в Италия и Германия

Разработил: Проверил:

4 курс ПУНУП

Фак. №

2014 г.

гр. Шумен

I. Уводна част

Италия е членка на Европейския съюз и е част от Шенгенското пространство. Официалното название на Италия е Италианска република. Италия е демократична република с многопартийна система. Държавен глава на Италия е президентът. А изпълнителната власт се упражнява колективно от министерски съвет. Италия е Европейска държава, разположена на юг от Алпите, на Апенинския полуостров. Включва двата най-големи острова в Средиземно море - Сицилия и Сардиния и много по-малки - в Тиренско и Адриатическо море. Столицата на Италия е Рим от 1870 г, като преди това столици са били Торино и Флоренция. Планините заемат 80 % от територията на Италия, климатът е субтропичен, с особености по крайбрежията и във високите части на Алпите. Италия има богата растителност и разнообразни животински видове, които варират сред географското положение и надморска височина. Италианската история има основно значение за развитието на културата и обществото в Средиземноморието. Първата значима цивилизация, която се появява на територията на днешна Италия, е етруската. Тя е била и първата развита цивилизация, съществуваща до формирането на Римската империя, която става важна сила в целия Средиземноморски район. Рим се превръща в световна столица. По време на средновековието Италия попада под влиянието на католическата църква. Днешна Италия става национална държава на 17 май 1861 г., когато съществуващите дотогава държави на полуострова, както и двете Сицилии се обединяват. Основна религия в Италия е католицизмът - една от най-силните католически традиции и вяра. Образованието е на добро ниво, като се смята, че около 90 % от населението е грамотно. В Европа Италия е една от страните с най-добро здравеопазване. Италианските традиции са свързани със семейството, с богатата история и култура. Страната е прочута със своята кухня по целия свят.

Територия ,наричана Германия и населена от германски племена, е известна на римските източници от един век .През 16век страната е обединена в единна национална държава ,а през края на II СВ е разделена на две държави Западна и Източна Германия които се обединяват отново през 1990.През 1951г. Западна Германия става създател на първата европейска общност "Европейска общност за въглища и стомана" (EOBС) . а през 1957г. и на Европейска общност за атомна енергия и Европейска икономическа общност преименувана по-късно на Европейска общност ,като през 2009г. , с влизането в сила на Лисобонския договор , последната е преобразувана в Европейски съюз. През 1999г. страната приема новата валута - евро.
Федерална столица е Берлин , а самата Германия представлява федерация на провинции. Като две от провинциите Хамбург и Бремен са свободни градове. Етническия състав на населението на Германия е немци около 94%. Основният език е немският, който е един от най-говорените езици в света. Икономиката на Германия е най-голямата в Европа. Силно развити са тежката промишленост , машиностроителната , нефтохимичната , хранителновкусовота промишленост.
Германия има значителен принос към световното културно наследство . В Германия са родени много поети , композитори , мислители и философи. По-голяма част от населението са католици , а част от имигрантите мюсюлмани. Германия има богата история и в образованието, в Хайделберг е създаден най-стария университет . Има и много нобелови лауреати в различни области на науката и културата.

II. Сравнителен анализ на началното образование в Италия и Германия

Цели на началното образование в Италия и Германия

А) Италия:

1. Цели на елементарното училище в Италия са следните:

1.1 Да осигурява първоначална културна грамотност.

1.2 Да дава основното социално възпитание.

1.3 Да развива личността на детето.

1.4 Да отстранява пречките от стопанското и обществено естество.

1.5 Да предотвратява ограничаването на човешката личност.

1.6 Да води към машинален и духовен напредък на обществото

2. Целите на долната степен на средното училище са следните:

2.1 Да изпита възпитателното и образователно ниво на всеки гражданин и на италианското общество като цяло.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Начално образование в Италия и Германия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.