Набиране и подбор на персонала във фирма


Категория на документа: Икономика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"
_____________________________________________________________________

КУРСОВ ПРОЕКТ

По "Управление на персонала"

Тема: Набиране и подбор на персонала във фирма

Разработил: Преподавател:................

СОФИЯ
2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Общи сведения за фирмата и нейната дейност 3

2.Организационно - управленска структура на характеристиката

на системата за управление на човешките ресурси 6

3.Анализ на набиране и подбор на персонала 11

4. Предложения за усъвършенстване 13

5. Заключение 20

6. Използвана литература 21

1. Общи сведения за фирмата и нейната дейност

Българското хардуерно производство и износ се свързва предимно с решения като касовите апарати, електронните везни, етикетните принтери, платежни терминали, баркод терминали и др. Конкуренцията както на родния пазар, така и на големите пазари зад граница в сегмента е наистина сериозна, а причината за това са фактори като високо качество на ИТ продуктите, добър сервиз и изгодни цени. Едно от големите имена в разработването и производството на фискални и нефискални решения е фирма ......
Фирма ....... е основана през 1990 от група научни работници от Института по Приложна Кибернетика при Българската Академия на науките. Сред първите иновации на компанията са: първите шрифтове за писане на кирилица във формат PostScript през 1990 г. и първия лазарен принтер с вградени шрифтове на кирилица през 1991 г..1 През 1992 г. е създадена първата професионална програма за пълна поддръжка на кирилица в среда на MS Windows - Flex Type. Продуктът има изключителен успех през 1996 г. Съветът за Сигурност и Сътрудничество в Европа прима Flex Type 2.0 за стандарт в своите програмни продукти за комуникация.2 През 1997 г. Microsoft закупува лиценз от ....... за разпространение на програмата за сричкопренасяне и проверка на правопис - FlexWord. Към 2011 г. повече от 95% от компютрите в България и много от тези в Европа и САЩ, използват кирилица с помощта на Flex Type или FlexWord.3
Дейността на фирмата в областта на търговските системи започва през 1994 г. в тясно сътрудничество със Самсунг. Фирмата преработва два от моделите касови апарати на Самсунг с цел разширяване на функционалните им възможности и работа в мрежа. Новата концепция за използване на РС като сървър за свързани в мрежа касови апарати е допълнена и с адекватни програмни продукти. Те позволяват изграждането на комплексни мрежи от РС и касови апарати за супермаркети, ресторанти и хотели на несравнимо по-ниски от обичайните за бранша цени.4
През 1996 г. фирмата създава своя първи касов апарат - Datecs MP500, а през следващата година модел с термопечатащо устройство - Datecs MP500T. От това устройство се произвеждат над 200 000 бройки.5
Само за малко повече от 15 години фирмата произвежда над 1 милион касови апарата, които са експортирани в над 20 страни6 по цял свят. От създаването си към април 2011 година фирмата е произвел над един милион и двеста хиляди касови апарата и над 100 000 фискални принтера, като с тези количества фирмата се нарежда на едно от първите места в света7. Така фирмата става най-разпространената марка за касови апарати с фискална памет в Централна и Източна Европа.8
Бизнесът с фискални устройства е основната дейност на фирмата. Той осигурява около 60% от приходите на компанията. При фискалните устройства основните пазари на компанията са всички страни, които имат фискално законодателство по света, като Италия е единственото изключение поради факта, че там пазарът се е установил много преди появяване на компанията и е много трудно да се проникне на него. В много от страните в Източна Европа фирмата има над 50% пазарен дял. От известно време и доста страни в Африка започват да въвеждат фискално законодателство. фирмата има одобрени модели и продава в Кения, Танзания, Етиопия и Зимбабве.9
През 2010 година фирмата произвежда около 15 хил. касови апарата на месец. С това количество компанията е един от най - големите производители на подобно оборудване в света10.
Към ноември 2010 година Компанията наброява 350 служители. Оборотът за 2009 година е 75.5 млн. лв. Спадът на оборота спрямо 2008 година в условията на тежка икономическа криза е 10%. Очаквания оборот за 2010 година е около 80 млн. лв.11.
През 2001 г. е разработена и въведена Система за Тотално Управление на Качеството, отговаряща на стандарта ISO 9001:2000. В края на 2001 г. фирмата покрива изискванията на стандарта ISO 9001:2000 и преминава успешна сертификация. Обхватът на Системата за Управление на Качеството включва всички дейности на Компанията, свързани с проектиране и производство на Касови Апарати, Електронни Везни, Принтери, ПОС Системи и Дигитализация на Географски Карти.12
фирмата е коректен партньор на няколкостотин свои представители в страната и (няколко десетки) в чужбина.13
Канали за дистрибуция. фирмата работи главно с дистрибутори14. В някои държави обаче компанията разполага с фирми, които са със смесено участие. В тях Датекс обикновено държи 51%. В Полша е Datecs Polska, във Франция - Datecs France, във Великобритания - Datecs UK. В Украйна Датекс има две фирми - Datecs Украйна и Екселио, а в САЩ от началото на тази година работи и Datecs USA. Като обем износът на Датекс се равнява на близо 35 млн. лева годишно, а през 2010 година се очаква сумата да надхвърли 50 млн. лева.15

Основната цел на фирмата е да осигурява на своите клиенти модерни информационни решения, базирани на задълбоченото проучване на техните специфични потребности и изисквания.
Вниманието и коректността към клиентите прави фирмата лидер на българския пазар за касови апарати. Работейки в тясно сътрудничество с водещите световни производители на хардуер и софтуер, фирмата интегрира техните продукти в комплексни информационни решения. Целта е постоянното усъвършенстване на решенията и услугите, които предлагат, за да защитят лидерските си позиции.
През последната година и половина във фирмата се наложи да се проведат редица промени, за да може фирмата да се задържи на пазара за касови апарати и да се опита да запази конкурентноспособните и лидерски позиции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Набиране и подбор на персонала във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.