Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности


Категория на документа: Икономика


Анализ и Стратегия на ПРСР2014-2020 (драфт)

www.eufunds.bg/document/85 - Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/ОСП_Бъдеще/Presentation_CAP_RD_2020_Maya_Ninova.sflb.ashx - Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014-2020г., презентация на инж. д-р Мая Нинова

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf Мярка 313 в страните от ЕС

http://nivabg.com/agro-novini/основна-цел-пред-новата-програма-за-ра/

http://nivabg.com/vodeshti-novini//приоритет-на-младите-фермери-и-малкит/

http://www.agro.bg

http://www.fermer.bg/news/
1 http://www.dfz.bg/assets/5499/01.10.2013_313_321_322.xls
2 Из "Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - Том I", публикувана през м. февруари 2007г.,
3 http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1382479695.xls
4 https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf
5 Пак там: https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf
6 Пак там: https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf
7 http://nivabg.com/vodeshti-novini//приоритет-на-младите-фермери-и-малкит/
8 Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. - презентация на д-р инж. Мая Нинова, държавен експерт в дирекция "Развитие на селските райони"
9 http://www.fermer.bg//8-фокус-групи-дискутират-по-текстовете-на-прср-2014-2020-г-интервю--news7691.html
10 http://www.fermer.bg/министър-греков-не-трябва-да-бързаме-с-мерките-по-прср-2014-2020-news7720.html
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.