Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности


Категория на документа: Икономика


28.1.2013
61 864,00 лв.
ЛРД "Сокол-2001"
25/313/00122
03.1.2013
268 328,20 лв.
Община Брегово
05/313/00149
03.4.2013
318 308,00 лв.
Община Пордим
15/313/00067
11.3.2013
237 806,00 лв.
Община Сухиндол
04/313/00091
06.7.2012
378 544,00 лв.
Община Алфатар
19/313/00089
18.7.2012
384 604,00 лв.
Община Сапарева баня
10/313/00081
06.7.2014
367 214,00 лв.
Община Джебел
09/313/00070
06.7.2012
270 556,00 лв.
Община Горна Малина
23/313/00104
26.10.2012
326 030,00 лв.


Предварителна оценка на мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013 година2

Индикатори за реализирани проекти/дейности
Брой проекти за развитие на дейности в туризма 250
Общ размер на инвестициите ( в млн. евро) 58

Резултати
Ръст в БДС от не-земеделски начинания (ΔБДС мил.евро) 7,5
Внедрени нови регионални продукти в областта на селския туризъм 5
Ръст на броя на туристите на ден 8 000
Разкрити работни места 300

Въздействие
Икономически растеж (∆Нетна ДС в млн. СПС) 3.93
Производителност на труда (ΔБДС €/зает) 495Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.