Мотивация на персонала във фирма


Категория на документа: Икономика


 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Курсова работа

по

Управление на човешките ресурси

Тема: Мотивация на персонала във фирма "Стройко" ЕООД

Иван Иванов Доц. С. Игнатова

Туризъм

Пловдив, 2014

В специализираната литература има различни дефиниции за понятието "мотивация". Разбиранията на авторите по този въпрос може да се изразят с едно лесно разбираемо определение, според което мотивацията е това, което кара хората да се държат по точно определен начин.

Въпреки различните интерпретации на мотивите и мотивацията, авторите обикновено виждат същността на мотивите в причиняването, стимулирането и подтикването на човешкото поведение.

Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите "защо" на поведението. Тя се отнася до вътрешните състояния на организма, които водят до провокиране, упорство, осигуряване на енергия и посока на поведението. От управленска гледна точка мотивацията означава насърчаване на служителите да работят и да имат постижения като например повече продажби, клиенти и др.

Познанията за мотивацията на персонала помагат да се ориентираме в сложната й същност, да проследим начина и причините за нейното възникване или отсъствие, както и да осмислим опорните й точки. Разглеждането на мотивацията като относително обособена система би позволило да се идентифицират и сравнително точно да се оценят елементите й, да се проследят връзките между тях и в крайна сметка да се научим да отчитаме и управляваме сложните зависимости между цялостното поведение и неговите части.

Преди да определим формите и методите на стимулиране на персонала е необходимо да го разделим в две основни групи:
1) управленски - управител (мениджър на високо равнище), мениджър на средно равнище и мениджър на ниско равнище;
2) изпълнителен;

За ефективната работа на всички служители и целенасоченото развитие на фирмата значение оказва мотивирането на персонала и начинът, по който фирмата споделя печалбата си, не само материалната, със своите служители.

Мотивиран служител е този, който има цели, лични и служебни, обикновено интегрирани в едно цяло и осъзнава, че работейки работата си, може да ги постигне. Ярко присъствие в мотивацията на служителите има обаче мениджърът, който създава условия и помага на служителя да разбере, че чрез добрата си работа, ще постигне своите цели, потребности, желания, мечти.

Ръководителят трябва да може да мотивира успешно персонала, за да се движат в посоката, която мениджърът е определил. За да се достигнат целите на организацията, мениджърите трябва да имат правилна мотивационна политика. Тя би им гарантирала постигане на поставените цели бързо и точно. Как може да се случи това?

Първо и основно нещо е концепцията на фирмата - тя би трябвало да се изповядва от всички служители.

Съществуващите сега инструменти за мотивация са толкова разнообразни, затова всеки мениджър трябва да умее да подбира тяхното оптимално съчетание съобразявайки се с особеностите на конкретния сътрудник. Чрез тях всяка една компания се стреми да обвърже хората с организацията, както и да накара работещите в нея да бъдат лоялни към самата нея. Йордан Ангелов от Тренинг център "Ай Джей" дава следното групиране на видовете стимули:

> Материални стимули - всъщност най-много хора са уверени, че за тях най-мощният мотивационен фактор са парите. Това не е точно така, но си струва да се обръща сериозно внимание на тези сътрудници, които изтъкват като основна причина за избор на местоработата парите. Те са лесни за манипулиране, но можем да се надяваме на тяхната лоялност, само ако ние им плащаме максималната пазарна заплата. За да бъдем уверени в такъв сътрудник, трябва постоянно да държим под носа му специален финансов морков: премии, бонуси, повишаване на заплатата, допълнителни проценти и т.нар. специални проекти - важното е да създаваме у него впечатлението, че постоянно нещо заработва.

> Социални стимули - много хора са така устроени, че личният комфорт за тях е значително по-важен от преуспяването и даже от парите. Те идват на новото място и казват: "Какъв страхотен офис имате" и изброяват предимствата на нашия офис. Между хората, за които е важен комфортът и формализираната грижа на ръководството за сътрудниците, има добри специалисти, затова не трябва да пренебрегваме подобни средства за мотивация, както между впрочем и подаръци за семейни празници, Нова година, имени и рождени дни.

> Модерни стимули - всеки, даже и най-неамбициозният човек обича похвалите и мечтае за слава. Не трябва да им отказваме това и те ще оценят повишеното внимание към собствената си персона. Хората, които искат "да се ползват с уважение в колектива и от ръководството" - са най-добрите обекти за стимулиране и манипулиране.

> Патернални стимули - все пак Фройд в много отношения е бил прав - повечето от нас ни управляват комплексите. За редица сътрудници е изключително важно доброто "бащинско" отношение на ръководството. Да се удовлетворят тези стремежи е доста просто - достатъчно е да демонстрираме на сътрудника лично уважение и симпатия. "Ръководителят задължително трябва да оцени работата на своя сътрудник и да го похвали. Даже ако постиженията са незначителни, просто и за това, че сътрудникът се е старал" - това е един пример, когато се бърка работата с класическото патриархално семейство.

> Негативни стимули - за много хора тоягата е за предпочитане пред моркова. Наказанието в правилната форма помага за това сътрудниците да използват своя потенциал напълно и докрай. Вътрешният глас на такива корпоративни мазохисти звучи примерно така: "Когато ми намаляха заплатата, аз разбрах как трябва да работя, за да не си навличам гнева на началството и отново да ми я повишат."

> Професионални стимули - хората, които обичат своята работа са значително повече, отколкото ни се струва. За тях е действително важно да работят успешно и постоянно да се намират в състояние на професионален ръст и развитие. За тях най-добрата мотивация е напр. обучението за сметка на компанията, повишаването на квалификацията, работата върху новите проекти. С други думи навици на практика.

> Корпоративни стимули - все пак хората, които обичат своята работа са значително по-малко от тези, които са влюбени в своята кариера. Такива сътрудници трябва да осъзнават, че не само ефективно работят и носят на компанията печалба, но и постоянно да виждат пред себе си перспективи за кариерен ръст. Всъщност това е обратната страна на предишния случай, само, че за кариерата не е самоцел, а продукт от ръста в кариерата. Затова за него е важно не просто да получава добра заплата, но и да знае за какво я получава - от какви компоненти тя е съставена и до каква степен отразява неговия успех. Ако един сътрудник помисли, че няма накъде повече да расте в компанията, той веднага започва да търси нова работа. затова ако няма възможността да се повиши такъв сътрудник, може да се използват други варианти като: ротация, формална промяна на статуса, разширяване на пълномощията и зоните на отговорност.


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на персонала във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.