Мотивация на човешките ресурси във фирма


Категория на документа: ИкономикаВ) В малка степен;

Г) В голяма степен;

Д) Може би.

Благодарим Ви
за съдействието!!!

1 Рибарска, Ем., Василев, В., Управление на човешките ресурси в публичния сектор, Бл., 2007 г., с. 82
2 Рибарска, Ем., Управление на промените в публичния сектор, С., 2007 г., с. 82

3 Рибарска, Ем., Василев, В., Управление на човешките ресурси в публичния сектор, Бл., 2007 г., с. 96
4 Управление на кризи, Harvard Business Essentials. С., 2007 г., с. 52-53
5 Управление на кризи, Harvard Business Essentials. С., 2007 г., с. 59
6 Управление на кризи, Harvard Business Essentials. С., 2007 г., с. 111
7 Андреева, Л., Социално познание и междуличностно взаимодействие, С., 1998 г., с. 56
8 www.imagine-IT-different.com

9 Котлър, Ф., Дж. Каслионе, ХАОТИКА - Мениджмънт и маркетинг в епохата на турбулентността, ИК "Локус Публишинг" ЕООД, С., 2009 г., с.220

10 Ригио,Р., Въведение в индустриалната/организационната психология, Дилок, С., 2006 г., с. 125
11 www.acc.government.bg/practice/practice01.html
12 Стойков Л., Фирмена култура и комуникация, С., 2007 г., с. 133
13 Алексиева С., Бизнес комуникации, С., 2006 г., с. 85
14 Джулиани, Р.У., Лидерството, С., 2003
15 Джулиани, Р.У., Лидерството, С., 2003 г., с. 124
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на човешките ресурси във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.