Мотивация на човешките ресурси във фирма


Категория на документа: Икономика


В) Обвинение в подкуп/корупция;
Г) Свързани с материално-техническото осигуряване;
Д) Свързани с възнаграждението.

8. Какво би Ви подтикнало, за да създадете конфликт с прекия Ви началник? (Възможен е повече от един отговор)

А) Лошо държание на работодателя към служителите;

Б) Неправилно отношение на някой от ръководителите или отговорностите към служителите от по-ниска йерархия;

В) Нередовно плащане на трудовите възнаграждения;

Г)Неразбирателства по отношение на разпределение на смените на служителите;

Д) Неразбирателство при определяне на отпуски.

9. Бихте ли споделили с колеги или ръководители за наличието на конфликти в колектива?
А) Да, винаги;
Б) Понякога;
В) По-скоро не;
Г) В никакъв случай;
Д) Зависи от ситуацията.

10. Какви са механизмите за предотвратяване или справяне с тези конфликти?
А) Освобождаване от длъжност;
Б) Преместване в друг отдел;
В) Повишаване на възнаграждението;
Г) Провеждане на диалог;
Д) Беседи и обучения с цел справяне с конфликта.

11. Бихте ли участвали в програми за справяне с конфликтните ситуации?
А) Да, със сигурност;
Б) По-скоро да;
В) По скоро не;
Г) Категорично не;

Д) Зависи от ситуацията.

12. Влияят ли възникналите конфликти върху изпълнението на служебните задължения?
А) Да, със сигурност;
Б) По-скоро да;
В) По скоро не;
Г) Категорично не;

Д) Най-вероятно.

13. Има ли връзка между перфектното материално-техническото осигуряване в "СОТ 161" ООД, във връзка с изпълнение на служебните задължения и намаляване на предпоставките за възникване на конфликти?

А) Да;

Б) Не;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на човешките ресурси във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.