Мотивация на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


19
Възможности за инициатива и самостоятелност в работата


20
Възможност за творчество
ІV. Вашата възраст V. Степен на образование

Между 20-30 години Основно

Между 31-40 години Средно

Между 41-50 години Бакалавър- специалист

Между 51-60 години Бакалавър

Над 60 години Магистър

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО!
1 Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, 1993
2 Паунов, М., Организационно поведение, стр.96
3 Паунов, М., Организационно поведение, стр.97
4 Паунов, М., Организационно поведение, стр. 98-99
5 Murray, H. A. (1938). Explorations in Personality
6 Маслоу, Мотивация и личност, стр.88
7 Ангелов, А., Основи на мениджмънта" стр.199
8 Ангелов, А., Основи на мениджмънта" стр.200
9 Наумов, И., Организационно поведение, стр.63
10 Организационно поведение, М.Паунов 1998
11 Vroom, V., Work and motivation, p. 331
12Паунов, М., Организационно поведение,
13 Ангелов, А., Основи на мениджмънта, стр.202
14 Ю. Генов, "Защо толкова малко успяваме"
15 Матилда Александрова, "Предприемаческата ориентация в контекста на националната културна среда", Икономически алтернативи, УНСС
16 Еленко Захариев, "Фирмен мениджмънт", стр. 56
17 Douglas McGregor, "The Human Side of Enterprise", 1960
18Даниел Голман[0], "Новата социална интелигентност"
19 www.novavizia.com
20 www.ahri.com.au
21 hk.jobsdb.com
22 http://www.compdatasurveys.com/
23 www.xperthr.co.uk
24 http://www.torogroups.com/
25 http://bhrmda.bg/bg/26/cat.html
26 www.saveti.government.bg/c/document_library/get_file
27 Илиев Й. "Трудовите отношения между наемния работник и работодателя"
28 Палешутски, К, Мениджмънт, Благоевград, 1994.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.