Многостранна дипломация


Категория на документа: Икономика


Многостранна Дипломация

1. Дипломация- възникване, същност, етапи на историческото и развитие. Поява и развитие на МД.
УВОД:
3.4
Кризата и конфликта са резултат от сблъсък на интереси.
Противопоставянето на интереси, и съответно споровете в МО са неизбежни и естествени; те се решават чрез преговори, и не е необходимо да прерастват в кризи; но, когато спорът започне да влияе върху цялостната хармония на отношенията, тогава се заражда криза
Разлики между криза и конфликт

-и при двете става въпрос за сблъсък на интереси; това се случва сравнително често в МО; НО, когато страните осъзнаят, че интересите им не съвпадат, тогава се поражда спор; спорът не води до криза, кризата се получава, когато спорът започне да руши нормалните ВНП отношения.

-има 4 вида интереси- 1) паралелни- няма сблъсък; 2) частично пресичащи се- има по-голяма възможност за маневри; 3) съвпадащи; 4) несъвместими

-ако несъвместимите интереси са повече от съвместимите, с-мата на МО ще се разпадне.

-конфликтът възпроизвежда в конкретна форма проблема в сърцето на кризата;

-когато една от с-ните опита да наложи своето решение на проблема, другата с-на започва да противодейства, и кризата се разраства в конфликт;
 Ако отношенията останат в рамките на кризата, а не на конфликта, Д ще има голяма активност. НО, ако отношенията прераснат в конфликт, има превес на силата над Д, тя ще съдейства на силовите методи.
(ПРИМЕР: -Украинската криза (УК) е показателна относно използването на дипломация
-УК може да се сравни с Карибската Криза (КК), но се различават по 2 начина:

1) КК прерасна в глобална по мащаб, докато УК е регионална и има характерни исторически особености

2) В измерения, КК заплашваше, ако прерасне, да противопостави двата блока (САЩ и СССР) и да ги въвлече в 3та Св.В. Няма такава заплаха с УК.
-УК има важно геополитическо значение
-УК е неблагоприятна общо взето за всички, и всички имат интерес да бъде разрешена по дипл. път

-неблагоприятна е за самата Украйна, защото те и без това са в много тежко икон. положение, и затова търсят помощ от ЕС и Р.

-неблагоприятна е за ЕС, защото е съмнително дали ЕС има желанието и възможността да приеме и подпомогне д-ва с мащабите и проблемите на Украйна

-неблагоприятна е за Р., защото тя е в ситуация да се докаже като световна велика сила)

-САЩ са отдалечени, и наблюдават, но нямат интерес от м/н конфликт; изтъкват проблем в нарушаването на МП при присъединение на Крим към Р., но те самите го нарушават достатъчно често
 така, че дипломатическите средства са много важни за разрешаването на този проблем

СЪЩНОСТ:
Дипломация (Д):
1) Д. е средство на ВНП; тази връзка е неделима, и е подобна на тази целсредство; не може да съществува едното без другото; ако целта е лишена от ср-ства, тя е безмислена
2) Д. не е единственото ср-ство на ВНП; всичко, което променя благоприятно състоянието на МО е ср-ство на ВНП
3) изборът на средство е политически и се прави още с целеполагането; трябва да се отговори на въпроса дали съществуват средства за постигането на определена цел, и какви са те
4) каквато е ВНП, такава е и дипломацията; това не значи, че целите оправдават средствата; т.е. характера на Д се определя от характера на ВНП
5) Д. се отнася към мирни ср-ства
6) възможностите да се постигне решение са много, по- големи възможности от тези на др. мирни ср-ства
7) Д. взаимодейства и може да се използва наред с други средства
8) другото ср-ство на ВНП е силата
-взаимодействието между силата и дипломацията определят състоянието на МО- война или мир
Сила:
-това е едно от главните ср-ства на ВНП, и ще продължава да съществува, защото винаги ще съществува неравенство между субектите на МО (единствената сфера на МО, където съществува равенство е МП, но това не е де факто равенство)
-силата е нужна и на МП, защото законите трябва да се прилагат; моралът не е право, не е задължителен; юридическото задължение е основано върху принудителна сила; съдът трябва да има силата да накажеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Многостранна дипломация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.