Многократната опаковка – предимства и недостатъци


Категория на документа: Икономика8. Изводи:

От изложеното до тук могат да се направят следните изводи:

Многократната опаковка превъзхожда почти по всички показатели еднократната.

По икономически показател: Намалява общите разходи за опаковане. Бърза възвръщаемост на инвестицията. Намалява скъпоструващи повреди на стоката .Намалява разходите за труд .Намалява инвентара, изисква по-малко място.Намалява разходите за превоз на единица.Повишава транспортната ефективност чрез стандартизация на товарите, което води до по-малко превози и намалени разходи за гориво.Остатъчна стойност в края на жизнения й цикъл.

Екологичен показател: Намаляване на емисиите от парникови газове.Намаляване на използваната енергия.Някой от опаковките са био разградими(дървените).

Социални показатели:По-голямата част от опаковките са направени от материали който не позволяват взаимодействие със стоката,вследствие на което не възниква страничен вкус,мирис и промяна на цвета(изключение правят дървените опаковки).Не отделят вредни за здравето на човека вещества.

Многократните опаковки са по предпочитани от потребителите,но неконкурентоспособни спрямо големите търговски вериги който налагат на пазара еднократната опаковка.

Използвана литература:

1.Владимиров Г.Н.Технология на безалкохолните напитки и пивото.Земиздат-София 1989
2. Стефанов Д.Опаковка на стоките.ИУ-Варна 2001
3.Янков А.Технология на виното и на високоалкохолните напитки.Теодорос-София 2000
4.Internet - Wikipedia

5. http://www.nsi.bg/

??

??

??

??

Изготвили:
Проверил:
Борислав Жеков ФН 96944
ас. Величка Маринова
Николета Георгиева ФН 98919

Група:45 ; специалност: Стокознание

Варна 2014

Страница 2 от 21

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Многократната опаковка – предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.