Многократната опаковка – предимства и недостатъци


Категория на документа: Икономика


Металните опаковки за многократна употреба ,са в състояние да осигурят пълна херметичност, непропускливост за газове, пари, течности, миризми и МО. Икономично използване на площта на транспортното средство и складовата площ. Възможност за топлинна обработка, поради което стерилизацията в тях протича за по-кратко време. Металните опаковки осигоряват по-добро и по-продължително съхранение на стоките.
Недостатъци: Корозионна неустойчивост. Голяма собствена маса. Непрозрачност на опаковките. Промяна на органолептичните свойства на стоката-цвят, вкус, мирис, предаване на ,,метален''вкус.

3.2.3 Дървени опаковки за многократна употреба

Широкото използване на дървесина като опаковъчен материал, се дължи на присъщия и комплекс от свойства, определен от състава и-целулоза, хемиоцелулоза, лигнин, дъбилни вещества и смоли.

За качеството на дървените многократни опаковки от особено значение са свойствата : обемна маса, трайност, влажност, миризма, устойчивост на химични и биологични въздействия.

Най-често дървените опаковки за многократна употреба се използват за транспорт и съхранение на течни, пастообразни и сипещи се стоки. А в някой случаи играят решаваща роля в процеса на производство на някой стоки,като виното и коняка.В дървената опаковка(бъчварски изделия), младият винен дестилат(конякът) съзрява постепенно, цветът преминава в янтарнозлатист,ароматът се оформя във фин букет с оттенък на ванилия,а вкусът се облагородява-става по-мек и хармоничен.В процеса на съзряването протичат редица физични,химични и физико-химични процеси като:екстракция на различни компоненти от дъбовата дървесина,окисление на дестилата-под действие на кислорода част от етиловия алкохол се окислява до ацеталдихид,намаляване на обема на крепкостта-дължи се на загуби в резултат на изпарението.

3.3 Разновидности на многократните опаковки

3.3.1 Стъклени опаковки за многократна употреба
- Стъклени опаковки за многократна употреба които се използват в хранително -вкусовата промишленост:
* Стъклени бутилки за високо алкохолните напитки: Изработват се от стъкломаса с различен състав,цвят и форма.Вместимост от 300,500,700 и 1литър и маса съответно 360,460 и 560 грама
* Стъклени бутилки за вина:Имат най-различна форма, най-широко се използват тип ,,рейнска''(за бели вина),тип ,,бордошка''(за червени вина),тип ,,шампанска'' (за Искра и Свежест).Вместимост:700 ml.Цвета на всички бутилки е повече или по-малко тъмно-масленозелен,за да се предпази виното от действието на слънчевата светлина.Бутилките трябва да издържат температура от 0до 80 градуса.
* Стъклени бутилки за пиво (бира) В пивоварната промишленост се използват кафяви бутилки с обем 330 и 500 ml. Изработват се от полубяла, тъмнозелена или кафява стъкломаса която трябва да издържат температура от 0до 80 градуса.
* Стъклени бутилки за безалкохолни газирани напитки:При производство на безалкохолни напитки се използват нови и оборотни бутилки.Основното количество -90% са оборотните и само-10% са новите ,които служат за подмяна на счупените ,бракуваните ,за разширяване на производството и др.
* Стъклени бутилки за минерална вода:Изработват се от безцветна стъкломаса с вместимост 1 литър
* Стъклени бутилки за газирана минерална вода: Изработват се от тъмнозелена стъкломаса с вместимост 330 ml
* Стъклени буркани за стерилизиране на хранителни стоки:Те трябва да са напълно термоустойчиви при температурна разлика от 40 до 60 и рязко на 20 градуса,да издържат на вътрешно налягане от 2,5 атмосфери. Вместимост :400,600,800 и 1000 ml
Стъклени буркани за обикновени и нестандартни стоки:Вместимост :400,600,800 и 1000 ml.Не е задължително да са термоустойчиви.
-Стъклени опаковки за многократна употреба които се използват във фармацевтичната промишленост:
* Аптекарски стъкла,флакони,бутилки,буркани,туби,ампули и банки:Изработват се от безцветна или оцветена стъкломаса с различни размери и вместимост

3.3.2 Метални опаковки за многократна употреба:
- Метални опаковки за многократна употреба използвани от потребители:
* Метална кутия или туба-изработват се от бяла калайдисана стоманена,хромирана.алуминиева или неръждаема ламарина.Начин на производство-сборна,лепена или скопчена, изтеглена кутия. Форма-цилиндрична, правоъгълна, елипсовидна. Начин на затваряне - херметични и нехерметични.
- Метални опаковки за многократна употреба използвани за транспортиране:
* Метален варел-Форма:цилиндрична.Материал:нисковъглеродна,поцинкована,неръждаема или алуминиева ламарина.Вместимост от 20 до 500 литра.
* Кег за пиво от лек метал:Изработва се от алуминий с вместимост 50 и 100 килограма.

3.3.3 Дървени опаковки за многократна употреба:
-Дървени опаковки за многократна употреба използвани за транспортиране:
* Дървени каси-използват се за транспортиране на кутии,бутилки,буркани,пликове и др.Видове:касетка,щайга,кафез и др.
-Дървени опаковки за многократна употреба-бъчварски изделия
* Бъчва, буре: Много оборотна транспортна или стационарна затворена опаковка с параболична двойна конусна форма.Вместимост от 50 до 650 литра.Материал-Дъбова дървесина.Използват се за съхранение и транспортиране на вина или дестилати,както и за хранителни консервирани стоки.

4. Роля и място на опаковките за многократна употреба

Потреблението на опаковки в Република България е сред най-ниските в Европа, където средно се образуват 166 kg/year/percapita, но се доближава все повече до развитите страни.

Фиг. 1. Опаковки за многократна употреба

От фиг.1 ясно се вижда, че се запазват тенденциите на потребление на стъклени опаковки, следвани от пластмасови,дървени и метални. Наблюдава се увеличаване с 10 % на потреблението на хартиени опаковки спрямо употребените такива през 2011г., а потреблението на дървени опаковки е намаляло с 7 %, като 86 % от употребените дървени опаковки са за многократна употреба.

Фиг. 2 Дял на опаковки за многократна употреба през 2012 г.

От фиг. 2 е видно, че за 2012 г. най-голям е делът на стъклените опаковки за многократна употреба, следвани от делът на дървените опаковки за многократна употреба. Наблюдава се увеличение на делът на металните опаковки многократна употреба през 2012 г., с 16% спрямо употребените през 2011 г. Картината на потребление на различните видове опаковки за многократна употреба се запазва през годините. Тенденцията за потребление на опаковки за многократна употреба е относително постоянна, през годините (фиг.3).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Многократната опаковка – предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.