Многократната опаковка – предимства и недостатъци


Категория на документа: Икономика


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА - СТОКОЗНАНИЕ

Курсова работа на тема:
Многократната опаковка - предимства и недостатъци
по дисциплината:
"Мениджмънт на опаковките"

Съдържание

1.Кратка история на многократната опаковка

Многократна опаковка се е използвала още преди 6000 години Амфората е била най-разпространеният съд за вино, зехтин и други течности. Интересното е, че още тогава е имало своеобразно рециклиране - глинените амфори били натрошаване и ползвани като съставка за хоросан или за ограждане на речни корита. Дървените бъчви с железни обръчи са изобретени от галите. Като по-устойчиви от амфорите, те били удобни за пренос на бира и питейна вода. Значителната им здравина ги прави най-често използваният начин за съхраняване и транспортиране на стоките през Средновековието.

Първите стъклени опаковки произхождат от Древен Египет. Те наподобяват манерки и датират от около 1000 г. пр. н.е. По-късно, около 300-500 г. пр.н.ера, е открита техниката за издуване на стъклото и така то добива по-широка популярност. До края на ХVIII-ти век производството на стъкло остава едно изключително скъпо удоволствие, но в началото на XIX-ти век се създават технологии, които позволяват масовизиране на производството. Това слага край на използването на издувния метод и поставя основите на производството на стъклени опаковки. Изобретяването на стъкларската преса през 1827 г. позволява масовото производство на евтини стъклени изделия. Революция в стъкларската индустрия прави Майкъл Оуен, който през 1903 г. пуска в употреба първите напълно автоматични машини за производство на шишета и буркани. Така стъклената опаковка става икономически привлекателна за производителите и потребителите и от началото на 1900 г. до края на 1960 г. доминира на пазара за течни продукти.

Използването на метални опаковки започва по-късно. През 13-ти век за първи път се употребява калайдисано желязо, но методът на изработка е пазен в най-дълбока тайна до началото на 17-ти век. Развитието на металопроизводството, изобретяването на стоманата и откритият от френския сладкар Никола Апер метод за стерилизация през 1802 г. поставят началото на масовата употреба на металните консервни кутии. Малко по-късно в употреба влиза и алуминия. През 1957 г. в САЩ започва производството на алуминиеви кутийки за напитки.

2.Същност

Опаковката е средство, което осигурява запазването на стоката от повреди и загуби,околната среда от замърсяване и улеснява процеса на обръщение на стоките. В зависимост от кратността на използване на една опаковка опаковките биват : еднократни и многократни.В тази курсова работа ще разгледаме по-подробно използването на многократните опаковки.Те са предназначени за многократна употреба и създават възможност за икономия на материали и средства. Многократната опаковка предлага много бърза възвръщаемост на инвестицията и по-нисък транспортен разход на единица в сравнение с еднократната, както и по-добро складиране, транспортиране и разпространение на стоките във всички точки на веригата за доставки. Тъй като броят на пътуванията се увеличава, разходът за едно пътуване може да падне, докато опаковката продължава да носи ползи (защита на стоката, безопасност на труда, резултатност на складирането и т.н.).

3.Класифициране, видове и разновидности на многократните опаковки

3.1 Класифициране

Ще разгледаме най-често използваните многократни опаковки, които се използват от промишлеността и потребителите.

В зависимост от материала от който са направени най-често биват: Стъклени, метални и дървени.

3.2 Видове

3.2.1 Стъклени опаковки за многократна употреба:
Стъклото е един от традиционните материали, използвани за производство на многократни опаковки за хранителни и промишлени стоки. Използването на стъклото като материал за направата на многократна опаковка се дължи на неговите ценни свойства-висока химическа устойчивост спрямо действието на киселини, основи, мазнини, органични разтворители, хранителни и промишлени стоки:
> не влиза във взаимодействие с опакованата стока, вследствие на което не възниква страничен вкус, мирис, промяна на цвета;
> не отделя вредни за здравето на човека вещества;
> непропускливо е за пари, течности, газове, МО и мирис;
> има подходяща термична устойчивост, създаваща възможност за стерилизиране, пастьоризиране на опакованите стоки;
> добре защитава опакованата стока от фотохимичното въздействие, замърсяване от насекоми, гризачи, МО.
Прозрачност - типично характерно свойство, създаващо възможност потребителят да непосредствен контакт с опакованата стока, което най-често е най-добрата реклама.
Хигиеничност на стъклените опаковки, позволяваща многократното им използване, възможност за почистване, измиват се лесно, възможност за получаване на опаковки с различна форма, цвят, вместимост, възможност за промяна на цвета чрез включване на окиси на различни метали (кобалт, желязо, хром).
Възможност за прилагане на различни системи за затваряне .
Възможност за пълнене и затваряне на високоскоростни линии.
Възможност за намаляване на стените на бутилките,като се запази издръжливостта им на удар.
Възможност за пълно оползотворяване на стъклените отпадъци чрез повторното им влагане в производството.
Цената на стъклените опаковки е предимство.
Недостатъците на стъклото като опаковъчен материал са:основен и най-голям недостатък-чупливост,относително голяма собствена маса,която увеличава транспортните разходи .Ниска топлопроводимост причина за неустойчивостта на опаковката при резки температурни промени.Ниска устойчивост на механични въздействия.

3.2.2 Метални опаковки за многократна употреба
Металните опаковки се използват като многократни поради високата им устойчивост на механични въздействия, подходяща топлопроводимост, леко обработване по различни методи,възможност за автоматизиране процеса на производство на разнообразни по конструкция и форма опаковки.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Многократната опаковка – предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.