Младежката престъпност


Категория на документа: Икономика
Младежката престъпност се отнася до глобалните предизвикателства на нашето време , който се интересува от решаването на цялата световна общност. Това се обяснява с определянето на ролята на по-младото поколение да се гарантира жизнеността на обществото и неговото развитие. Дори и за най-демократичните и икономически развитите държави , характеризиращи се с нарастване на младежката престъпност. Това доказва невъзможността за решаване на проблема с младежката престъпност чрез национални средства и покани за съвместни усилия на цялото общество , което обяснява произхода и развитието на система от стандарти , норми , насочени към решаването на този проблем.

В резултат на това , че са въз основа на Конституцията , международните правни актове, правни социални реформи, насочени предимно към осигуряване на правата , свободите и законните интереси на физическите лица, много внимание се отделя на подобряването на прилагането на закона , създаването на обществени организации и социални институции. С увеличаването на младежката престъпност, която дава бъдеще престъпност възрастен , създаването на младежкото правосъдие в Русия придобива особена важност . Един от елементите на системата на младежко правосъдие е да се засили превенцията и контрола на младежката престъпност , която на свой ред изисква индивидуален подход към идентичността на младежката нарушителя, както и идентифициране на причините и условията на престъпността.

Младежката престъпност е по-чувствителен в сравнение с други възрастови групи престъпление с икономически , социални, идеологически , социално -демографски и други процеси, протичащи в обществото. Тя реагира на натрупването на социален контрол над престъпността от неговите съвременни тенденции [ 3 , стр. . 420 ] .

Непълнолетните (14 до 18 години) - е демографското, социално- психологическа , социална група от населението , се характеризира с интензивна социална , психологическа , физиологична развитие, поради възрастта и характера на обществените отношения на доминиращата роля на социално- образователни фактори. Затова превенцията на младежката престъпност е от една страна , е важна част от цялостната система за превенция на престъпността като цяло, и от друга - предпоставка и неразделна част от работата по образованието на младото поколение в съвременните условия.

Този проблем със сигурност ще помогне за създаването на цяла мрежа от програми за социални услуги , както на равнището на субекта на Руската федерация, и на федерално ниво , както и специален институт на правосъдието за непълнолетни - детски съдилища .

Младежката престъпност има своите причини. Причини - е на негативните социални и психологически детерминанти , включително елементи на икономически, политически, правни, потребителите психологията на различни нива на обществено съзнание , което води до престъпност , като последица от [ 4 , стр. . 44 ] .

Житейски ситуации на малолетен , възпитанието му съчетават има две противоположни тенденции в качеството на тяхното влияние върху личността , или те имат положителен ефект върху него , което допринася за формирането на положителни качества и правна култура , или да направи човек уязвима към неблагоприятни външни условия и ситуации от криминален характер . Причини за възникване на престъпления , свързани с негативната страна на този спор - неблагоприятни условия за образуване на морална идентичност [ 1 , п . 93 ] .

Несъмнено е, че причините за младежката престъпност - съвкупността от всички социални явления и интегрирана система от взаимодействащи си елементи.

Пренебрегване и бездомността непълнолетни правонарушители и непълнолетни жертви .

Пренебрегнати и бездомни деца , продължават да бъдат един от най-тревожните характеристики на съвременното руско общество .

Годишно открити повече от 100 хиляди деца, лишени от родителски грижи. По-голямата част от тях - са социални сираци, които се изоставени от своите родители или отнети от родителите, които не изпълняват своите отговорности за отглеждането и поддържането на детето.

Деца от проблемни семейства , лишени от поминък, често участват в специална и престъпни сфери на дейност ( работа на улицата, в лоши условия , проституция , заетостта в порнографски бизнеса, търговията с тютюневи изделия , алкохолни напитки и т.н.) , свързани с рискове за здравето психологическо и социално развитие.

Липсата на грижи , а именно липсата на подходящ контрол и надзор от страна на семейството и образователни институции на поведение , взаимоотношения , Мала занимание . Липсата на грижи може да се дължи на неспособността и нежеланието на родителите да изпълняват своите отговорности за отглеждането на деца или невъзможността да изпълняват своята цел (например , здравен статус ) . Въпреки това , в този случай не е само липса на контрол , но често лошо атмосферата в семейството , което води до пренебрегване .

Неговият вариант са: липса на подходяща строгост на детето , несигурността относно неговите задачи ; наблюдение на неговото проучване и отдих . Пренебрегвайки родителите трябва да следи различните секс детето му води до най-опасните форми на пренебрежение , когато едно дете попада в криминогенен компания , и като тийнейджър често е неподготвен за такава ситуация , тези групи са лесно да подчинят собствените си.

Пренебрежение бъдещи деца жертви допринася за създаването на ситуации и поводи за престъпления. Бездомността - е крайната фаза на пренебрежение , когато едно дете , за което няма контрол , поради липса на родители или дори някаква причина и все още няма къде да живеят .

Мерки за борба с бездомността по същество се свеждат до факта , че полицейските набези и доволни децата се превозват в болница , където те се измиват и се изпраща в сиропиталище , където те да избяга отново. Във връзка с това все още не решава този проблем . Ето защо, тук е една непосредствена причина за младежката престъпност , която може да стане на фона явления , представляващи като небрежност, нарушение на неотменимите права на детето на образование , семейна среда и развитието на правата на децата.

Основните криминогенни фактори семейства в социално опасна ситуация, която се отрази негативно върху поведението на младите екземпляри не се противопоставят , а по-скоро се улесни извършването на своите престъпления , включват:
образование на децата в семейства с един родител , семейства с един родител ;
присъствие в семейна осъден роднини ( родители , братя и сестри , баби и дядовци )
членове на семейството, злоупотреба с алкохол възрастен, скандали , сбивания , безразборните сексуални контакти ;
затруднено финансово положение , лоши условия на живот на семействата , липсата на отделна стая за децата , необходимостта от храна, облекло ;
ниска правна култура , юридически нихилизъм родители и други възрастни членове на семейството ;
грубост , насилие , домашно насилие, родителство при условията на емоционален .

Липса на основния вяра в младите хора на закона и справедливостта .

Много често тя е причинена от недостиг на училищни дейности , училища и институции , извършващи превантивна работа , както и пропуски в дейността на свободното време .

Насилието .

Криминолозите и служители на правоохранителните органи да знаят, че по-голямата част от извършителите на насилие , детето се подлага на унижение и наказание страда от възрастни злоупотреба. Височина на жестокост към деца, както и децата на техните връстници , поради няколко причини. Разпространение на домашното насилие е до голяма степен се дължи на либерализацията на консумацията на алкохол . Деца, живеещи в семейства, в които поне единият родител е алкохолик, много често подложени на насилие и бруталност . Те се нуждаят от помощ.

Невъзможно е да не говорим за отрицателна роля на медиите в този процес. Много рядко в домашни кина покаже анимационни филми и детски филми . Навсякъде само чужди филми, които са най-вече култивирани , жестокост и насилие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Младежката престъпност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.