Методологични подходи при изучаването на международните отношения


Категория на документа: Икономика


 Методологични подходи при изучаването на международните отношения: философско-познавателен,научно-организационен,практико-ценностен,практико-политически

(лекция)

Философски подход - в историческата практика,различни примери каква философска ориентация е предприета,за да се правят изводи и да се предприемат решения.
Периода на Студената война е подходящ за разглеждане на различни философски гледни точни и съответно да се правят изводи кой е подходящ.Края на 40-те понятието кибернетика се разбира като "буржоазна псевдонаука".По-късно се появява и школа на прагматизма в СССР,но теорията възниква в Харвард.

В практиката на военната политиката и управление доминираща философия е била тази,в чиято основа на разработване била пренебрегната технологичната система за управление.

Общо научен системен подход - ражда се в рамките на биологичната наука - генетика.Подходът се е наричал организмичен подход - за изучаване на сложен организъм.След като този подход е приложен в генетиката и става атрактивен за други науки,развива се математическия системен анализ.Кибернетиката се развива на основите на системния подход и в последствие се прилага и в други научни сфери - философски,обществени и тази на МО.Приложението им в МО се характеризира с висока сложност.Благодарение на този подход преди 40 години МО става самостоятелна наука.Дотогава МО се счита се счита като част от историята,социологията,право.Трудности във връзка с информационния подход могат да се смекчат чрез този подход.

Практико-ценностен подход - той е тясно свързан с практиката на МО и подпомага картината в МО.Валиден е през последните 10-20 години след като глобализацията се развива като тенденция.

Характеристики на съвременния свят:

1. Единно икономическо пространство - международни инвестиции,икономиките на света зависят една от друга,характеризира се с единно финансово пространство

2. Социално -икономически отношения - светът все още не се е превърнал в единно социално-икономическо пространство.Международните политически отношения са се обосновавали заради огромните икономически интереси.Отсъствието на единно социално-икономическо пространство създава динамика в межд. система и се отразява драстично върху международните политически отношения.Дори ЕС все още не е единно социално-икономическо пространство.

3. Единно екологично пространство - Формирането му започва 70-те години.Това е целенасочен стремеж да се опазва околната среда,като ЕС започва инициативата.Опазването на околната среда е важна отговорност на света.Появата на атомната бомба доразвива идеята,че човечеството има голямо значение за опазването на околната среда,допълнено от парниковия ефект и промяната на климата.Това налага по-голямо сътрудничество между държавите.В съвременния свят са единици държавите,които не се съобразяват с екологичните проблеми.

4. Единно хуманитарно пространство - Отделният човек придобива все по-голяма важност - спазване и закрила на човешките права.Значението на човека е по-важно,отколкото е било преди.Нараства разбирането,че човекът заслужава по-големи права.Косовската криза потвърди понятието за хуманитарна интервенция.

5. Единно информационно пространство - развива се на базата на телекомунакациите и интернет.Явления като Wikileaks предизвикват процес на промяна на протичане на процесите в МО.Трябва да се има предвид,че степента на доверие между държавите все още не е на висока степен.

Една част от секретната информация няма междуправителствена уредба.Шпионажът се счита за най-висока степен на престъпление,но разузнаването не е отменено никъде,защото информацията придобита чрез разузнаване е важна и съществена за националната сигурност.Но откритата информация обикновено е достатъчна,за да се осигури оценка на мащабната тенденция за военните отношения.Информация днес се набавя и от експертни организации,т.нар. think-tanks,неправителствени институции,независими експертни общоности.

6.Единно военно стратегическо пространство - Географското местоположение на държавите не е пречка на това да съществува сътрудничество.В съвременния свят повече държави участват в алианси,организации и други сътрудничества въз основа на общите си интереси.След 11.09. се създава военно командване на територията на САЩ за територията за САЩ - т.е. може да се предизвика ситуацията,в която да се наложи военно действие на територията на държавата.Това се използва в антитерористични програми на други държави.Кибернетиката също е важна и оказва своето влияние върху разузнавателните служби.

Практико-политически подход - Този подход отразява специфичните за отделната държава начини за възприемане на информацията,начинът,по който влияе върху информационните процеси в обществото.

Национална външно-политическа призма - всяка една държава има свои гледни точки за МО,според геополитическото си положение,история,нагласи.Важно е:

* Какво е присъщо на съответния тип държави според сила - малка,голяма

* Специфичната национална роля на държавата в МО - медиатор, интегратор,лидер

Всяка държава има своя собствена национална роля.Малката страна трябва да се съобразява с много фактори в МО.От голямо значение е гео-пространственото положение на малката страна .Оформя се тенденция ,според която не е толкова фатална зависимостта от геополитически гигант.Особено важно е една страна да поддържа национално единство,защото ако не го прави,това е една от първите стъпки тази страна да бъде в подчинено отношение.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методологични подходи при изучаването на международните отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.