Методи за изучаване динамиката на социално-икономическите явления


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 4
МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ

Социално-икономическите явления се изменят във времето и могат да се характеризират от гледна точка на основна тенденция и закономерности на развитие. Това е много важен раздел от курса "Планиране и прогнозиране", тъй като в повечето случаи задачите за изследване са свързани с развитието на едни или други явления.

Преди да навлезем в детайли в темата трябва да се обърне внимание на класификацията на динамичните редове и различията помежду им понеже отнасянето им към една или друга група има важно значение за изучаването им. Изборът на съответни прийоми и способи за анализ се определя от характера на изходните данни и зависи от задачите на изследването.

Различават се следните видове динамични редове:

1. В зависимост от способа на представяне се различават динамични редове на:

- абсолютни величини;

- относителни величини;

- средни величини;

2. В зависимост от това дали отразяват състоянието на изследваното явление към определен момент във времето се различават:

- към началото (края) на месеца;

- към началото (края) на годината;

- към началото (края) на тримесечието и др.

3. В зависимост от това дали отразяват величината на изследваното явление за определени интервали от време (ден, месец, година и пр.) се различават:

- моментни редове;

- интервални редове;

4. Според времевите интервали, които отразяват, динамичните редове могат да бъдат:

- равномерни;

- неравномерни и др.

Например да разгледаме данните за производство на слънчоглед (в млн. тона).

година
1990
1991
1992
1993
1994
количество
41.2
34.0
28.7
29.0
30.4Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи за изучаване динамиката на социално-икономическите явления 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.