Мениджмънт на предприятието


Категория на документа: Икономика* Средна плодовитост - в %;

* Реализационна цена на 1-ца продукция - лв.;

* Общ размер на приходите по видове животински/растителни продукти - лв.;

* Структура на себестойност на 1-ца продукция -лв./тон;

* Печалба (загуба) от 1 животно - лв./год; 1 декар засята площю

* Субсидия на единица площ

* Субсидия на едно животно.

4. Икономическа система на стопанското предприятие.

А. Структура на капитала на стопанското предприятие:

Да се установи структурата на общия капитал на предприятието за последните 3 години на основа на следните показатели:

А.1.Собствен капитал.

* Размер - лв.;

* Относителен дял от общия капитал - в %.

А.2. Привлечен капитал.

* Размер - лв.;

* Относителен дял от общия капитал - в %;

* Дългосрочен - лв.;

* Краткосрочен - лв.;

* Годишни лихви по обслужване на привлечения капитал.

Б. Приходно-разходни резултати от дейността на стопанското предприятие:

Да се определи икономическото състояние на стопанското предприятие за последните 3 години на основа на следните показатели:

Б.1. Обща продукция (приходи) за годината - лева.

Б.2. Структура на направените разходи в предприятието за годината- в % и обща сума - лева.

Б.3. Годишна печалба (загуба) - лева.

Б.4. Рентабилност на разходите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мениджмънт на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.