Мениджмънт на предприятието


Категория на документа: Икономика


* Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да се регистрира (създаде) предприятие под тази юридическа форма?

* На колко собственика е притежание предприятието?

* Какви права и задължения имат собствениците в предприятието?

* Как собствениците реализират своите права при управлението на предприятието?

* Какви органи за управление има предприятието?

* Какви доходи получават собствениците в предприятието?

2. Производствената система на стопанското предприятие.

Да се посочат производствени фактори (активите) на основата, на които предприятието осъществява дейността си през последните 3 години:

=> Размер и вид (собствена, арендувана, наета) на стопанисваната земеделска земя - декари, размер на плащаните арендни такси или наеми.

=> Колко и какви работници има предприятието?

=> Колко и каква техника притежава предприятието?

=> Какви сгради има предприятието

=> Колко и какви животни притежава предприятието?

=> Други производствени фактори, които притежава предприятието?

3. Производствена структура на стопанското предприятие.

Да се установи какви и колко продукти произвежда/услуги предлага предприятието през последната година:

3.1. Растителна продукция:

* Общо количество по видове продукти;

* Реализационна цена на 1-ца. продукция по видове продукти - лв./тон;

* Общ размер на приходите по видове продукти - лева;

* Структура на себестойността на 1-ца продукция при основните продукти - лв./тон;

* Печалба (загуба) при основните продукти - лв.

3.2. Животинска/растителна продукция:

* Произвеждани животински/растителни продукти -тонове, литри;

* Средна продуктивност на селскостопанските животни в предприятието - литри, кг;

* Средни добиви от декар;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мениджмънт на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.