Мениджмънт на предприятието


Категория на документа: ИкономикаСТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Издание:
1.0

Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1_OD_1.2.15
В сила от:
14.09.2011

Име на документа
ФОРМУЛЯР ЗА ИЗПИТ
Страница:
1 от 4


КУРСОВА РАБОТА
по дисциплината

"МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО"

на тема: .(Анализ на състоянието на предприятие)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Град (село) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . обл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Разработена от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Курс . . . . . Група . . . . Фак. № . . . . . . . . . . . . . ., Редовно/Задочно обучение

ОКС "бакалавър"

Дата: . . . . . . . . . . . . . Проверил: . . . . . . . . . . . . . . .

РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА

Курсовата работа има за задача да подобри практическата подготовка на студентите, основаваща се на получените теоретични знания по дисциплината като се анализира състоянието на едно стопанско предприятие по система от показатели въз основа, на които се вземат управленските решения за неговото развитие.

Избраното предприятие, което се анализира може да бъде от всички сектори на икономиката.

1. Правноорганизационен статут (юридическата форма), под която предприятието осъществява дейността си.

Да се посочат особеностите на юридическа форма, под която предприятието осъществява своята дейност.

По какво се отличава тя от останалите юридически форми?

Да се направи характеристика на юридическата система на предприятието въз основа на следните критерии:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мениджмънт на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.