Международно управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


Международно управление на човешките ресурси

3.Фактори, определящи различията м/у вътрешното и международното управление на ЧР

1) Културната среда

- Бизнес култура

- Култура на хората

Възможни грешки:

"моят начин е най-добър"

"това, което е добре в къщи и тук ще е добре"

2) Тип индустрия, с която е свързана фирмата

Два осн. Типа
- Мултивътрешна индустрия - при която компанията има филиали в различни държави, но конкуренцията на отделните единици не зависят от състоянието на другите единици в рамките на компанията
- Глобална индустрия - При която резултатите на компанията зависят от резултатите на всяка една единица.
3) Отношение на МНК към вътрешния пазар
Степента в която фирмата разчита на вътрешния пазар
Индекс на транснационализация
4) Отношение на висшия мениджмънт към международните операции
В случай, че висшият мениджмънт няма силна международна ориентация, значението на тези операции може да бъде подценено или дори игнорирано във формулираните цели и задачи.
4. Подходи при международноуправление на човешките ресурси
Етноцентричен подход
- Чуждестранните филиали нямат автономия
- Стратегическите решения се вземат от централата
- Ключовите позиции в родната страна и страната домакин се заемат от управленски персонал на компанията родител (PCNs).
Причини за прилагане:
- Начална фаза на интернационализация
- Липса на достатъчно квалифициран местен персонал
- Нуждата от изграждане на комуникационни връзки
- Потребността от координиране и контролиране на дейсността
НЕДОСТАЪЦИ ПРЕДИМСТВА
- Невъзможност за адаптиране - Назначаване на
към околната среда. квалифицирани кадри
- Влошаване на комуникацията - Изграждане на канали за
- Големите разходи комуникация
- Ограничаване на възможностите - Възможности за упражняване
за израстване в йерархията на HCNs на конт
рол от централата

-Няма да има езиково разбирателство м/у управлението на централата и управлението на филиала

Полицентричен подход:
- МНК третира всеки филиал като отделна национална единица с определена автономия при вземането на някои решения
- Филиалите се иправляват обичайно от местни граждани, които рядко се назначават на по-високи в централата.
- Рядко се изпращат експатрианти в чужденстранните филиалиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.