Международно движение на капитали


Категория на документа: Икономика


Международно движение на капитали
Преки външни/чуждестранни/ инвестиции /ПЧИ/
- Участници: транснационални банки
- Чуждо юридическо лице навлиза на ваша територия, целите и интересите на това лице влизат в противоречие с националните
1. Теоретични концепции за ПЧИ
* Теории за директните инвестиции
1.1. Много и различно съдържание
a) Изоставяне/ пренебрегване не неокласическите теории за международно разделение на труда, защото предпоставките и условията за движение на капитали са коренно променени, те са дистанцирани и от кейнсианската доктрина за ангажираната икономика
b) Пренебрегване на моделите за свободен пазар и съвременна конкуренция и осъществяване на анализа през призмата на секторни, несиметрични и несъвършени пазари
c) Инвестиране на капитал в чужбина на се третира като финансова операция, а като разпределение на производствени технологии и организационни-мениджърски умения

1.2. Концепция на Стефан Хаймер
a) Разработва модел на монополистични предимства - ПЧИ са носители на по-големи рискове и повече разходи, което изисква създаване на нови специални мерки и стратегии за преодоляването им от чуждестранни фирми. Транснационалните корпорации си създават благоприятни условия в следните насоки:
* Потискане на конкурентите на пазара на труда и капитали- наемане на най-квалифицираните специалисти
* Премахване на естествените сравнения, които правят банките- кредити при привилегировани условия
* Постигане на икономически ефекти от мощта на правителството
* Осигуряване на специални облекчения или подкрепа от правителството на приемащите страни
1.3. Теоретична концепция за жизнения цикъл на продукта- Раймон Вермонт- 4 стадия в развитието на продукта: въвеждане, екстернициален растеж, забавяне в развитието на продукта и залез на продукта
1.4. Концепция за интернационализация /за вътрешнофирмено развитие/- създадена за силните международни компании, които си създават предимства в организационните единици на фирмите; вътрешнофирмени предимства- мениджърски умения, налагане на стоките на чуждестранни пазари, доставки и транспорт, достъп до финансови ресурси. Тези предимства се въвеждат първо в централата на транснационалната корпорация
1.5. Еклектична теория на Джон Данинг- събира предишните две теории. Преимущества на транснационалните корпорации, които извършват директни инвестиции:
a) Преимущества чрез собствеността и израз в големите размери и доминираща позиция на световните пазари; създаване на модерни производствени технологии; подържат висока квалификация на персонала и ноу-хау
b) Преимущества от местоположението на транснационалната корпорация; влияние върху:
* Разпределение на определени важни за тях ресурси и пазари
* Благоприятни ценови условия на пазарите за работна сила, енергия, суровини, транспорт
* Достигат благоразположението на политическа власт в приемащата страна
* Стремят се да работят в условията на стабилна правна система
* Подържат развита транспортна и телекомуникационна структура- стремят се към настаняване в пазари с дългосрочна поглъщаема способност
c) Преимущества от вътрешнофирмената организация:
* Да се реализира голям мащаб и да се намалят разходите за продажби
* Да се отстранят всички пречки, създадени от политиката на приемащата страна /данъчни облекчения, мита, квоти, регулиране на жените/
* Да контролират доставчиците и условията на доставка на суровини, изходни материали, енергия и т.н.
* Усилие за контрол на пазарите за пласмент на стоки
* Прилагат вътрешнофирмени трансферни цени с цел облагане на печалбите с най-ниски данъци в избраната трета страна

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международно движение на капитали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.