Международни интеграционни общности


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Факултет Международна икономика и политика

Специалност Международно икономически отношения

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

МЕЖДУНАРОДНИ ИНТЕГРАЦИОННИ ОБЩНОСТИ

Проверил: Изготвил:
Хон.ас.М.Луков

Гр.София , 2013г.

Съдържание:
1. Европейски съюз...........................................................................стр.3
2. Евро-средиземноморска зона за свободна търговия (ЕМФТА)..................стр.5
3. Азиатско-европейски форум (ASEM - АСЕМ).........................................стр.5
4. Общност на независимите държави (ОНД)..........................................стр.6
5. Организацията за черноморското икономическо сътрудничество (ОЧИС)...стр.7
6. Северноамериканска зона за свободна търговия (НАФТА)......................стр.7
7. Трансатлантическа зона за свободна търговия (ТАФТА) ........................стр.7
8. Централно-американска зона за свободна търговия (ЦАФТА)........................стр.8
9. Карибски общ пазар (КАРИКОМ)...............................................................................стр.8
10. Андския общ пазар (АНКОМ) .................................................................................................стр.9
11. Андски общ пазар (АНКОМ)Общият пазар на Юга (МЕРКОСУР)............стр.9
12. Зона за свободна търговия на Америките (FTAA) .................................стр.9
13. Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН).....................стр.9
14. Организация за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество(АПИК).................................................................стр.10
15. Съвет за сътрудничество на държавите от залива (ГКК) ........................стр.11
16. Организация за икономическо сътрудничество (ИКО) ...........................стр.11
17. Арабски общ пазар (АКМ) ..............................................................стр.11
18. Арабски съюз Магреб (ЮМА) ..........................................................стр.11
19. Общ пазар на Източна и Южна Африка (КОМЕСА) ...............................стр.11
20. Южноафриканска общност за развитие (САДК) ..................................стр.11
21. Икономическа общност на държавите от Западна Африка(ЕКОВАС)........стр.12
22. Икономическа общност на държавите от Великите езера (КИГЛ).............стр.12
23. Икономическа общност на централно-африканските държави (ИККАС)....стр.12
24. Африкански съюз (AU - АС) ..........................................................стр.12

Източници..................................................................................стр.12

Приложение: Таблица на международните интеграционни общности........стр.13

В началото на 21 век продължи развитието на регионалните и започна изграждането на нови международни интеграционни общности.

Европейският съюз е исторически първата в света интеграционна общност на народи. От началото на 2007 г. в него членуват двадесет и осем държави , вкл.:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни интеграционни общности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.