Международна интеграция


Категория на документа: Икономика


II. Политика на Европейския съюз в облсатта на околната среда
1. Основна цел на ЕС за опазването на околната среда
2. 7- ма програма за действие за околната среда- цели на Европейската комисия във връзка с програмата
3. Развиване на политиката за околната среда- вземане и прилагане на решения; финансиране, сътрудничество
3.1. Вземане и прилагане на решения
3.2. Финансиране
3.3. Сътрудничество

III. Обобщение

Използвани източници:
* http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/bg/environment_bg.pdf
* http://europa.eu/pol/ener/flipbook/bg/files/energy_bg.pdf
* http://www.nsm.bg/novina/predlozhenie-za-nova-programa-na-es-za-deistviya-v-oblastta-na-okolnata-sreda-do-2020-g
* http://www.eufunds.bg/bg/page/986

1
1. "Европа 2020" - стратегия на Европа за насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж. Целите, които трябва да бъдат постигнати до 2020г са в 5 области: заетост, иновации, изменение на климата, образование, бедност.
2. Конференцията на ООН за устойчиво развитие "Рио +20" отбелязва двадесетгодишнината на Декларацията от Рио (1992г)- стига се до споразумение за създаване на нов международен договор за достъп до информация за околната среда, обществено участие и достъп до правосъдие при решаване на екологични проблеми, основан на Принцип 10 от Декларацията от Рио- 1992 и Орхуската конвенция.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна интеграция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.