Международна икономика- лекции


Категория на документа: Икономика


* Международната търговия е основана на различията в относителните разходи;
* Производствената функция в наблюдаваните страни е еднаква, двуфакторна - Труд и Капитал;
* Съществуват различия в изобилието/надареността с производствени фактори, а следователно и в относителните им цени/разходи.

Пример: Ако в две страни А и В има изобилие от Труд в страна А и Капитал в страна В, то Отношението W / i (A) < W / i (B)

Следователно, страна А се специализира в трудоемка стока, а В - в капиталово интензивна W - работна заплата; i - лихвен процент.
*

* РЕЗУЛТАТИ от специализацията

* Вътрешно странови движения на труд към трудоемките отрасли в страна А и На капитал към капиталоемките дейности в страна В.
* В резултат: поскъпва труда в страна А и капитала в страната В, или

* Изравняване относителните цени на производствените фактори:
* W / i (A) = W / i (B)
- Но, теоремата не важи абсолютно, Тя изразява тенденция, процес на сближаване в относителните цени; Моделът има приложение и при анализи на разпределението на доходите и на растежа;
- Свободната търговия е перфектен заместител на мобилността на факторите и води до изравняване на цените им между търгуващите страни и относително и абсолютно .

4.1.Парадокс на Леонтиев

* 1950's години на 20-ти век
* Наблюдава балансът на между отрасловите връзки и прилага
* Метода разходи-производство (input-output)
* Изследва факторната композиция на износа и вноса на САЩ за
* 100 годишен период назад

Парадоксален извод на Леонтиев

* Износът на САЩ е трудово интензивен, а вносът - капиталоинтензивен,
* При условие, че в САЩ изобилен фактор е капиталът.
* И неговата относителна цена трябва да е по-ниска

Причини за парадокса в резултатите

* Игнорира се ролята на минералните суровини и техните производни. Те са скъпи при вноса в САЩ и по-капиталоемки при производството.
* САЩ изнася много селско стопанска продукция, която е трудоемка, при скъп труд в САЩ.
* Трудът се третира като хомогенен фактор, а единиците труд са с различни качества и цена.

Продължение по причините

* Д.Киисинг - агрегира труда в 8 групи, от най-квалифициран ( група1) надолу. САЩ изнасят продукция с труд от първите три групи,
* Вносът на САЩ е от страни, които имат ниска производителност на капитала и повече разход(цена) на единица

4.3.Жизнен цикъл на продукта - Р.Вернон

* В основата на търговските потоци е технологичния разрив между страните
* В модела има две страни - иноватор(А) и имитатор(В)
* 5 стадия в развитието на новия продукт

Стадии на продуктаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика- лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.