Международна икономика- лекции


Категория на документа: Икономика


VT - добавена стойност при мита.

Друг начин на изчисление:

Te = (Tn - a Ta) / (1 - a), където

Tn - мито върху крайния продукт; а - дял на суровините в крайния продукт; Ta - мито върху суровините

Оценка на ефективността :
* Te = Tn - неутрална тарифа;

* Te < Tn - неефективна защита; Te > Tn -ефективна защита

4. ИЗВЪНТАРИФНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

А) Обикновено количествени забрани, но и чрез цените се прилагат; Б) Има и стимули за износа; В) Променят конкуренцията; Г) По-скрит вид; Д) Ответна практика.

4.1. Импортна квота

* Количествено ограничение
* Временно по продължителност
* Кандидатства се чрез конкурс или на база минала година

4.2 Ефект от квотата

а) Нарастване на вътрешната цена на вноса; б) Свиване на вноса;
в) "Квота-печалба"; г) Дискриминиране на търговския партньор; д) Ответна реакция

4.3 Разлики между мито и квота

Квота
Мито
Действа индиректно, но не подменя пазарния механизъм

Действа директно чрез цената

При нарастване на търсенето местното пр-ство и цена се повишават повече

При нарастване на търсенето местното пр-ство и цена остават непроменени, расте вноса

Приспособяването става чрез цената

Приспособяването става чрез вноса

Точно лимитиран внос

Обемът на вноса не е точно лимитиран

Може да роди монопол на вносителя

Местните производители предпочитат квотатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика- лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.