Международна икономика- лекции


Категория на документа: Икономика


* Несъвършената конкуренция в световното стопанство - национален монопол, ценови различия, транспортни разходи.
* Динамичен съвременен подход към търговските връзки - Хекшер-Олин, Леонтиев, Р.Вернон,М.Портър и др.

1.Теоретични възгледи от епохата на класическия капитализъм

* ОТРАЗЯВАТ:
А) Първоначалното натрупване на капитала и Манифактурата
Б) Появата на машинно производство; В) Развитието на паричните отношения; Г) политиката на държавата; Д) господството на Британия

1.1.МЕРКАНТИЛИЗЪМ :

* СИСТЕМАТИЗИРАН ВЪЗГЛЕД СВЪРЗАН СЪС СТОПАНСКАТА ПРАКТИКА С НАЛИЧИЕТО НА ДОСТАТЪЧНО ЗЛАТО И СРЕБРО, С РАЗВИТИЕТО НА ТЪРГОВИЯТА И ПОЯВАТА НА НАЦИОНАЛНА ИНДУСТРИЯ.

* ХАРАКТЕРИСТИКИ на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ :

А) Богатството е само злато и сребро; Б) Неизменно е в световен мащаб; В) Външната търговия не е фактор на растежа - не увеличава, а преразпределя богатството; Г) Протекционистична политика; Д) Препоръчително е повече да се изнася, с цел:
- Активен паричен или Активен търговски баланс.

1.2.АДАМ СМИТ

* Историческа епоха
* Образование и основни възгледи:
- Трудова теория за стойността, Роля на пазарите и свободната конкуренция, Роля на държавата и на "невидимата ръка", Разделение на труда, специализация, търговия, Свобода на търговията

* ТЕОРИЯ ЗА АБСОЛЮТНИТЕ ПРЕДИМСТВА

А) Производството на абсолютно по-големи обеми; Б) Използване на трудовия фактор; В) Едногодишен период, две стоки, две страни;
Г) Ефективна икономика.

Максимални обеми годишно производство, хил.ед.

Резултати за световното стопанство след една година, хил.ед.

1.3. Дейвид Рикардо

А) Трудова теория за стойността; Б) Доминиране на пазарно стопанство; В) Практически опит; Г) Алтернативни разходи/жертви
Д) Опростен модел - селско стопанство, трудов фактор, две страни, два продукта; Е) Сравнителни предимства/преимущества;

МОС - пределни алтернативни разходи по-малките МОС създават предимство в специализацията и износа.

Максимални обеми годишно производство, хил.ед.

Пределни алтернативни разходи, хил.ед.

НЕДОСТАТЪЦИ във ВЪЗГЛЕДИТЕ на СМИТ и РИКАРДО

1. Приемането на труда като единствен производствен фактор.
2. Трудът е хомогенен по характер и силно мобилен.
3. Игнориране на парите и валутните отношения.
4. Опростен модел.
5. Отсъствието на държавна намеса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика- лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.