Международна икономика- лекции


Категория на документа: Икономика


I. УВОД В ТЕОРИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА

1. Типове стопански системи

А) Затворена икономика (автархично стопанство);

Б) Отворена икономика; В) Регионално стопанство;

Г) Световно стопанство

2. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

2.1 ФОРМИРАНЕ:

I. Производство-търговия; II. Търговия-валутни отношения;
III. Изнасяне на капитал; IV. Изнасяне на производство;
V. Съвместни дейности;

2.2. Колониален и пазарен тип отношения
2.3. Паритетност в отношенията

2.4 ОСНОВНИ ГРУПИ СТРАНИ:

А) Развити - развиващи се; Б) Север-Юг; Г) Страни от ЦИЕ, Западна Европа, САЩ и Япония; Д) Групи около САЩ, ЕС, Япония, Русия; Е) БРИК (Бразилия,Русия,Индия,Китай), Мексико, Чили, Аржентина, Корея, Сингапур и Тайван, Мароко,Тунис, Египет, Алжир, ЮАР, Куба, Северна Корея

3.ОТНОШЕНИЯ В СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО

3.1 ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ; 3.2 ВАЛУТНИ ОТНОШЕНИЯ; 3.3 КРЕДИТИ; 3.4 ИНТЕГРАЦИОННИ ЗВЕНА;
3.5 ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗИ.

4. Исторически тенденции в развитието на световното стоп.

4.1 МЕЖДУНАРОДНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА; 4.2 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
4.3 РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ; 4.4 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

5. ХАРАКТЕРИСТИКА на глобалното световно стопанство

5.1 РАЗВИТИ - РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ;
5.2 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ФИРМИ; 5.3 ИЗНОС НА КАПИТАЛИ;
5.4 МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ - СТО, МВФ, ЕБВР И ДР.

6. ПРОБЛЕМИ В СВЕТОВНОТО СТОПАНСТВО

6.1 Бедност-богатство; 6.2 Различни степени на развитие на пазарите, на индустриализация, автоматизация и използване на нови технологии; 6.3 Образование; 6.4 Изхранване;
6.5 Здравеопазване; 6.6 Военни конфликти и принадлежност към политически блокове; 6.7 Екологично равновесие и устойчиво развитие; 6.8 Неравномерно разпределение на ресурсите - Петрол, Ценни метали и др., Води, почви, климатични условия.
ТЕМА II. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

Съдържание:

* Теоретични възгледи в епохата на класическия капитализъм.
* Инструменти в анализите: Условия на търговия, криви на национални предпочитания и равновесие на отворената икономика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика- лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.