Международна икономика - държавен изпит


Категория на документа: Икономика


3. Класификация на МНП - първите форми са: тръст, картел, синдикат и др. с различна ограниченост , автономност и др.

МНП са:

- Вертикално интегрирани - задгранични поделения на компания, за производство на компоненти , за услуги , които са технологично зависими в производство на краен продукт. /кораби, самолети/. Национ-ното предприятие се допълва с задгранични звена за доставка на суровини, преработка, отпадъци и др. Едно вертикално предприятие е многофункционално ако му се падат над 25% от приходите от продукция.

- Хоризонтално интегрирани национални компании - създават се най-малко от 2 технологично и търговско незевисими компании, за производство и търговия. Кока-кола

Др. МНП - та: - АД - ЮЛ са с неограничена отговорност, обединява капитали на акционери от различни страни; - Дружества с ограничена отговорност - всеки учредител носи отговорност до размере на внесения капитал; - Холдинг и др.

ІХ. Свободни икономически зони. Класификация.

1. Основи на СИЗ - СИЗ изразява интернационализацията на икономиките, развитиена сътрудничеството м/у страните, дават възможност за прилагане на глобани форми на МТ и МДК.

Като форма на МИО СИЗ е:

- с общи характеристики като - развитие на съвременните високоефектимни форми на отношение и сътрудничество, внос на инвестиции; Либерализират МИО; има условия за преодоляване на исторически различия в икономическо отношение; развиват се икономическите интереси;

- Специфични характеристики по отношение на реализиране на икономическите интереси; форми за ускоряване и развитие на технологични връзки; използване на геополитически условия; пълна реализация на транспортни, информационни и др комуникации; създаване на либерални режими за участие в МИО и др.

2. Класификация на СИЗ.

- Търговски; - Производствени; - технологични;; транспротни; туристически; строителни; и др.

Както и: крайгранични и вътрешни;

С Правни форми: Под аренда; граждански правна .

И Високо развити страни; Развиващите се стрени и страните извършващи преход към пазарна икономика. ........

По широко разпостранени са:

1. Свободна митническа зона - тя е част от територията на страната където се доставят чужди стоки, изснасят се след обезмитяване. Там се съхраняват, разфасоват, опаковат стоки за вътрешния пазар.

2. Свободна експортна зона - на чиято територия е създадена зоната е специализирана в дадено производство, използва налични и производствени фактори в наличие. Вноса и износа на съоражения, оборудване за обекта е освободен от мито.

3. Зона за съвмество производство - странат участва в МИО чрез съвместни инвестиционни дейности, производствени комплекси, образователни и др. интитуции.

4. Специална икономическа зона - при страните в преход към пазарна икономика, има за цел ускоряване на този процес.

5. Технологичен център, научен парк, производствено техническа зона, те са с обща тахника, апаратура, специалисти, учени от различни страни.

Х. Свободните икономически зони в България.

1. Основи на СИЗ - СИЗ изразява интернационализацията на икономиките, развитиена сътрудничеството м/у страните, дават възможност за прилагане на глобани форми на МТ и МДК.

Като форма на МИО СИЗ е:

- с общи характеристики като - развитие на съвременните високоефектимни форми на отношение и сътрудничество, внос на инвестиции; Либерализират МИО; има условия за преодоляване на исторически различия в икономическо отношение; развиват се икономическите интереси;

- Специфични характеристики по отношение на реализиране на икономическите интереси; форми за ускоряване и развитие на технологични връзки; използване на геополитически условия; пълна реализация на транспортни, информационни и др комуникации; създаване на либерални режими за участие в МИО и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика - държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.