Международен валутен фонд


Категория на документа: Икономика


* Механизъм за финансиране на допълнителни резерви.
Допълнителни резерви се предоставят на страни, които изпитват изключителни трудности в областта на платежния баланс.
* Извънредни кредитни линии - краткосрочни извънкредитни линии на страни, сблъскващи се със заплаха за остра криза в платежния баланс, бягство на капитали от страната по причини извън контрола на самата страна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Международният валутен фонд е призван да провежда политика за демонетаризация на златото и отслабване на неговата роля в световната валутна система.

Фондът от 1996г. е упълномощен при възникване на дългосрочни глобални потребности от международни ликвидни средства, да създава безусловни ликвидни средства чрез емисията на специални права на тираж СПТ.

МВФ осъществява междудържавното регулиране на режима на валутните курсове на страните-членки. Важно направление в регулиращата му функция е отстраняването на валутните ограничения. МВФ участва в регулирането на международните валутно-кредитни отношения.

Фондът осъществява постоянен строг надзор за макроикономическата и валутна политика на страните-членки, а също и за състоянието на световната икономика. За тази цел се използват два основни канала : консултации с правителствата по повод на тяхната политика в областта на валутните курсове и многостранно обсъждане, което намира място в подготовката на обзори, а също и при изготвянето на годишните доклади.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Р. Димова, Съвременните основи, условия и закономерности на международните икономически отношения
2. З.Гъргаров, Световната икономика и международните икономически отношения
3. Bg.wikipedia.org
4. http://www.vn.government.bg

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен валутен фонд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.