Международен валутен фонд


Категория на документа: Икономика


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
"НЕОФИТ РИЛСКИ"

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплина: Международни икономически отношения
На тема: Международен валутен фонд

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:
Ина Сотирова доц. д-р Васил Сивов
Фак. 11100321018
Специалност: МO
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД.........................................................................................3
1. Цели..................................................................................3
2. Основни принципи..........................................................3
3. Задачи...............................................................................4
4. Членство...........................................................................4
5. Органи на МВФ...............................................................5
6. Дейности..........................................................................6
7. Механизми за кредитиране............................................7
8. Специални механизми....................................................8
Заключение...............................................................................9
Използвана литература..........................................................10

УВОД

Международният валутен фонд е специализирано учреждение на ООН. Създаден е на 27.12.1945г. , а започва да функционира на 01.03.1947г. на основата на подготвено на международна валутно-финансова конференция (1-22.07. 1944г.) в Бретън-Уудс, САЩ. От 01.03.1947г. МВФ е със статут на специализирана организация на ООН. Седалището на фонда е във Вашингтон. Към 01.08.1994г. в МВФ членуват 179 държави.

1. ЦЕЛИ
В устава на МВФ са формулирани следните цели :

* Подкрепа на международното икономическо и финансово сътрудничество;
* Провеждане на консултации по валутни проблеми;
* Съдействие за разширяване на балансирания ръст на международната търговия с цел увеличаване на заетостта, доходите и развитието на производителните сили на страните-членки;
* Постигане на стабилност на валутните курсове и недопускане на конкуретна девалвация на валутите;
* Съдействие за създаване на многостранна система на плащания по текущите операции между страните-членки;
* Премахване на валутните ограничения;
* Предоставяне на валутни средства на страните-членки за финансиране на дефицитите в платежните им баланси .

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

* Признаване наред със златото и на американския долар и английската лира за световни пари и статут на резервна валута;
* Приравняване на долара към златото като еталон за определяне на курсовете на останалите валути;
* Установяване на конвертируемост на двете резервни валути в злато, при което доларът се обменя от съкровището на САЩ по официално фиксирано съотношение;
* Поддържане на официално неизменна цена на златото;
* Създаване на система за твърди валутни паритети и курсове на основата на официалната цена на златото в долари и фиксирани паритети на националните валути към долара;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен валутен фонд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.