Международен валутен фонд


Категория на документа: ИкономикаСтратегия за партньорство с Република България

Стратегията за партньорство с Република България (СП) е основополагащ документ, който определя рамките на сътрудничеството между Банката и българското правителство. Документът описва мерките за подкрепа на страната в постигане на целите й - устойчив икономически растеж и успешно членство в ЕС.

Стратегията описва планираните дейности на Банката в България - от отпускането на заеми и аналитичната дейност до техническата помощ. СП беше обсъдена от Борда на директорите на МБВР на 13 юни 2006 г. след консултации с българското правителство. Тя обхваща период от 2006 до 2009 и стъпва на постиженията от последните осем години, които доведоха България до прага на присъединяването към Европейския съюз. Тези постижения включват стабилен растеж, основаващ се на предпазлива макроикономическа политика.

Подкрепата на Световна Банка

Чрез Стратегията си за партньорство Банката предостави до края на 2009 г. подкрепа в три важни области:

• Повишаване на производителността и заетостта чрез осъществяване на структурни реформи и инвестиции за подпомагане на водения от частния сектор икономически растеж в съответствие с насоките на Лисабонската стратегия на ЕС;

• Подкрепа за фискалната устойчивост и усвояването на фондовете на Европейския съюз чрез изграждане на капацитет за подобряване на управлението на публичните разходи, за планиране на инвестициите и за разработването на проекти, подлежащи на финансиране от фондовете на ЕС.

• Насърчаване на социалното включване чрез политика и инвестиции, насочени към намаляване на регионалните различия.

Предлаганата програма за кредитиране е в размер на до 300 млн. щ. д. годишно и включва 2-3 заема годишно. В съответствие с приоритетите на българското правителство Световна банка имаше готовност за подготовка на серия от три програмни заема за развитие на политиките (DPL) - всеки от тях в размер на 150 млн. щ. д.

Средствата може да се съсредоточат за довършване на реформата в здравеопазването, образованието и за социална защита. Заемите DPL могат да бъдат допълнени от един-два инвестиционни заема годишно, насочени към подобряване на пътната и общинската инфраструктура, както и за социално включване и регионално развитие.

Опитът и познанията на Световна банка са основният капитал, който ще бъде предоставен на България. Темите, по които МБВР консултира и подпомага правителството са записани в Стратегията за партньорство и включват оценка на публичните разходи, регионално развитие, енергетика и оценка на бедността и жизнения стандарт.

1

 Международният валутен фонд се създава чрез вноски от всяка държава-членка. Размерът на вноската се определя според формула, която изразява делът на страната в международните плащания, нейния БВП и др. Общата сума на вноските и относителният дял на всяка страна се преразглеждат периодично. Предвидено е 25% от квотата на всяка държава да бъде внесена в СПТ, а останалите 75% в местната валута. Така събраните средства е предвидено да бъдат източник на кредити за държави, които изпитват временни затруднения с паричния си баланс. В замяна държавите, на които се помага, се задължават да изпълнят някакви ангажименти, да проведат реформи като например приватизация на правителствени предприятия. Размерът на вноските влияе на две основни неща: на кредитния ресурс, до който ще има достъп държавата-членка и на гласовете, с който държавата участва във вземането на решения. По подразбиране, всяка държава има право на 250 базови гласа, плюс по един за всеки 100 хил. СПТ от квотата си.

2

 На 1 март 2013 г. 1 СПТ се равняваше на 1.50751 USD или 1.176290 Euro.

3

 Повечето важни решения изискват 85% от гласовете, така че САЩ са единствената страна, която може да налага вето.

4

 При квотите процентите на страните-членки на МВФ са близки до тези за гласовете: САЩ държат 17.69% от квотата СПТ, следвани от Япония с 6.56%, Германия с 6.12%, Франция и Великобритания с по 4.51%, Китай - 4.00%, Италия - 3.31%, Саудитска Арабия - 2.93%, Канада - 2.67%, Русия - 2.50%, Индия - 2.44, Нидерландия - 2.17%, Белгия - 1.93%, Бразилия - 1.79%, Испания - 1.69%, Мексико - 1.52%, Швейцария - 1.45%, Южна Корея - 1.41%, Австралия - 1.36%, Венецуела - 1.12% и Швеция - 1.01%.

5

 Много често МБВР се нарича погрешно "Световна банка", а тя е само една, макар и най-важната от институциите, формиращи в "Групата на Световната банка".

6

 Бретън Удската конференция е логично продължение на "Атлантическата харта", подписана на срещата между американския Президент Рузвелт и британския Министър-председател Чърчил, протекла от 9 до 12 август 1941 г., край бреговете на канадската провинция Нюфаундленд. На тази среща са взети важни решения, касаещи както американската военна помощ за Великобритания и другите съюзнически страни, така и следвоенното развитие на света.

7

 В резултат на Световната финансова криза, настъпила през втората половина на 2008 г., на 26 септември 2008 г., френският Президент - Никола Саркози заяви че: "Трябва да преосмислим финансовата система, създадена в Бретън Удс". На 8 октомври 2008 г аржентинската президентка Кристина Фернандес де Киршнер заяви: "Световната финансова криза показа нуждата от регулиране на финансовите пазари и движението на капитали. Нуждаем се от "нов Бретън Удс!"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен валутен фонд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.