Международен икономикс


Категория на документа: Икономика


-колкото повече конкуриращи страни помежду си, толкова по големи са възможностите за създаване на търговия;
-колкото по-широки са били отношенията м-у страните преди МС, толкова по силни са предпоставките за увеличаване на благосъстоянието;
-колкото по голям е броя на партньорите и техния размер, толкова по вероятно най-ефективните производители да попаднат в него и той да има създаващ търговия ефект;
Други статични ефекти са:
-промяната структурата на потребление - отмяна на митнически бариери
- разпределителен ефект - промяна в относителните цени на стоките, раб.заплата, лихви и др.
-фискален ефект - МС намалява приходите в бюджета на страните
-ефект на текущ баланс-някои могат да регистрират огромни дефицити и излишъци

2.Динамичните ефекти на РИИ

Динамичните ефекти произтичат от фундаменталните изменения в структурните изменения на страните членки, които се развиват по продължителен период от време в процеса на функционална интеграция. Най общо тези процеси водят до изменение обема и производителността на ресурсите и изместване границата на производствените възможности навън.

Най-очевидната промяна от създаването на Митническия съюз е формирането на Общ вътрешен пазар м-у страните членки. Без ограниченията м-у вноса нац.фирми са изправени пред много по жестока конкуренция. За да оцелеят производителите са принудени да търсят нови източници на конкурентноспособност на базата на по-ниски разходи за производство, технологии, иновации, адаптация на продукта и т.н. Фирмите, които не могат да се справят фалират и освобождават производствени ресурси, които се насочват към по ефективни сектори. В резултат на това се задвижва един непрекъснат процес на структурна адаптация на националното стопанство, което ускорява ръста на БВП.

Формирането на голям Общ пазар дава възможност на фирмите да увеличават своето производство и да реализират икономии от мащаба. Това ускорява развитието. Митническия съюз повишава притока на преки чуждестранни инвестиции, с които се създава производство на място с цел избягване на митничеките ограничения. Не на последно място РИ подпомага междуфирменото сътрудничество най-вече в областта на фундаменталните иновации. За разлика от статичните ефекти динамичните ефекти не могат да се измерят точно и въпреки това съществува консенсус, че тяхното движение е в пъти по важно и по-голямо.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен икономикс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.