Механизация и автоматизация на товаро-разтоварната дейност в търговска верига хипермаркети


Категория на документа: Икономика


Във връзка с техниката на безопасност , както и с изпълнение на планограмата за складовия процес всяко едно пале отговаря на следните показатели:

-5-

Стандартните Евро палети (европейски стандарт за размер) са дълги 120 cm, широки 80 cm и високи 15 cm. Максималното тегло, което може да бъде безопасно пренасяно с един Евро палет е 1,000 kg, а максималната височина не трябва да надвишава 180 cm. Голямото разнообразие на стоки( над 20 000артрикула) , обаче определя и употребата на най - различни по вид и функции палети . Тук се ползват освен гореспоменатите и: стойкови, каса - палети , рол - палети , специализирани палети ,разглобяеми, за еднократна употреба и много други.

-6-

4. Прием в склад
След разтоварването на стоката от автотрнспортните средства в буферния склад , всяка палетна единица се описва, стифира спарямо планограмата се ориентира за прием в основния склад. Начинът на подреждане на ПаТЕ в склада на Кауфланд е комбиниран. Една част от стоката (бързооборотната) се подреждат обезличена( свободно, банализирано). Използването на складовия обем е максимално. Палетните единици се подреждат на всяко свободно място , независимо от вида на товара. Но, за част от стоката всяка ПаТЕ си има постоянно място ( зона) на подреждане. Отделните палета се намират бързо. Също така се изпозват много стилажи за консумативи и т.н. Складовото пространство е изградено от стилажни клетки на два етажа , които позволяват по качествена подредба на палетните единици.

-7-

-8-
5.Подемно - трaнспортни машини на територията на склад в Кауфланд
5.1 Транспалетна количка на фирма " LINDE"

Основното транспортно средство е транспалетна вилична количка, която позволява транспортиране на палетни единици с товар до 1000 кг. Като освен стандартните колички филиала разполага и с три комбинирани транспалетни колички с кантар.Същите се използват за директно мерене на стоката заедно с палетата.

5.2 Кари нископовдигачи - понякога се налага транспортиране на товари с тегло над 1000 кг , като за целта фирмата използва кари нископодигачи, чийто товаро носещ елемент е вилици. Карите нископовдигачи се използват основно за хоризонтален транспорт.
-9-

От екологична гледна точка всички подемно - транспортни машини на територията на магазина са електрически, като по този начин се избягва отделянето на вредни емисии.

5.3 Кари - високоповдигачи : тъй като, част от стоката е разположена и по вертикалата, за манипулация на палетните единици се ползват и кари високоповдигачи. Съшите са триколесни , вилични и могат да обработват товари до 11 м. височина. За провилното протичане на всички товаро - разтоварни процеси огромна роля играе и техническата

-10-
изправност на всички подемно - транспортни съоръжения във филиала. За целта Кауфланд прилага техническо обслужване, което е комплекс от периодични, задължително изпълнявани операции за поддържане на изправността или само на работоспособността на машините при: - подготовка и използване по предназначение; -съхраняване при престой и транспортиранедокументация Системата за планово- предупредително техническо обслужване и ремонт предвижда: -ежесменни технически обслужвания -периодични технически обслужвания -сезонни технически обслужвания.

-11-

6. Изходящ товарен поток от склада
Тък като , ежедневния стокооборот във филиала е много голям , при товаро разтоварните процеси остава и огромно количество отпадъци , които се явяват изходящ поток от магазина . За целта Кауфланд процедира разделно събиране на отпадъците според Европейските норми. Във връзка с това се използват комбинирани среднотонажни специализирани контейнери, Като за всяка изходна суровина има отделен контейнер , който е комбиниран със преса , за по ефективно изпозване на пълния обем на контейнера. Имаме контейнер за фолио, контейнер за хартия и картон, контейнер за битови отпадъци, контейнер за едри отпадъци.
Освен горепосочените има и специализирани контейнери: хладилен ( за месо с изтекъл срок на годност), за екологично мръсни продукти( батерии, луминисцентни пури и т.н.).

-12-

Заключение:

За обслужването на складовете в Кауфланд - Слатина се използват различни видове товаро - разтоварни машини и системи. Техният избор е тясно свързан със стокооборота на магазина и зависят от техните характеристики и останалите технически средства в склада. При това стана ясно, че при по-високо равнище на механизацията и автоматизацията на складовите работи се използват и съответните системи, като най-използвани са транспалетни колички и кари.

Препоръки :
За повишаване на ефективноста при разтоварване на стоката в търговска зала и за оптимизация на времето за обслужване на една палетна единица , бих предложил на ръководството на Кауфланд - Слатина да закупи няколко броя решетъчни европалета със застопоряеми подвижни колела и вградена странична полустъпка. Когато се зарежда магазина със стока на висок рафт служителят трябва първо да закара транспалетната количка , след това да си докара стълба и чак тогава да обслужи палетната единица. Това време би могло да се съкрати почти наполовина по горепосоченият начин.

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механизация и автоматизация на товаро-разтоварната дейност в търговска верига хипермаркети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.