Механизация и автоматизация на товаро-разтоварната дейност в търговска верига хипермаркети


Категория на документа: Икономика


Висше Транспортно Училище "Тодор Каблешков"
--------------------------------------------------------------------------------------------

Катедра: ПТСМС
Дисциплина: МАТРСП

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните системи и процеси в "Кауфланд-Слатина

Изготвил:............................ Проверил:..............................

/ Пиер Божилов/ /гл.ас.инж.В. Даскалов/

ИМ гр. 4321 фак. номер:11124
-1-

Големият ръст на промишленото производство и бързите темпове на развитие на търговията предопредели ускореното нарастване на обема на превозите и свързаните с тях товаро-разтоварни работи. Като основни насоки на развитието на комплексната механизация на товаро -разтоварните процеси, контейнеризацията , палетизацията и пакетизацията на товарите, могат да се посочат: - разширяване на превозите и обработка на товари в унифицирани уедрени товарни единици(палети, пакети и контейнери); - усвояване на нарастващите обеми товари без увеличаване контингента на работниците, заети с товаро-разтоварни работи, чрез повишаване на производителността на труда; - повишаване на нивото на механизирана обработка на товарите, чрез внедряване на нови и усъвършенствувани транспортно-манипулационни технологии - усвояване на нарастващите обеми товари без увеличаване контингента на работниците, заети с товаро-разтоварни работи, чрез повишаване на производителността на труда; - повишаване на нивото на механизирана обработка на товарите, чрез внедряване на нови и усъвършенствувани транспортно-манипулационни технологии; - изграждане на затворени транспортни вериги(системи)за превоз и обработка на основните генерални товари; - усъвършенствуване на организацията и системата за управление на превозните и манипулационни процеси в транспорта.

В последните няколко години обработването на доставките в големите хранителни магазини се превърна в една нова, сложна, бързо развиваща се наука. Въведен беше един огромен обхват от нови техники, устройства и машини и бяха разработени разнообразни методи за обработване на различните стоки.
-2-
Затова и Кауфланд като лидер в пазара с бързооборотни стоки се ориентира към няколко основни принципа :

Всеки вид придвижване на стоките, което се извършва повече от няколко пъти на ден, си струва да бъде механизирано.

Колкото по-малък е обемът, толкова по-големи са предимствата, които може да се спечелят от механизацията.

Всеки товаро-разтоварен процес има своя особена роля и трябва да внимава при избора, за да използва всяка система за нейното подходящо прилагане.

1. Характеристика и класификация на манипулационни и транспортно-манипулационни процеси в склада на Кауфланд- Слатина:
1.1 По предназначение са: А) Товаро - разтоварни: товарене и разтоварване от камион към складова база Б) Складови - сортиране, претегляне, стифиране и експедиране на материални обекти в границите на склада и търговска зала
1.2 По дял на участие на човека са: комплексно механизирани - основните и спомагателните операции се извършват от ръчно управлявани машини.

1.3 По операции в манипулационния процес: сложни манипулационни процеси - включват два или повече елементарни манипулационни процеси

1.4 По начина на преместване на товара: индиректни - от транспортно средство на склад и след това на транспортно средство
1.5 По начина на протичане са: дискретни (прекъснати)
-3-
2. Товарни рампи

В Кауфланд - Слатина има три товаро - разтоварни рампи, които са разположени челно за по бързо и комбинирано обработване на автотранспортният поток . Фирмата използва за целта товарните рампи на фирма Hörmann.
Товаро-разтоварните рампи на Hörmann са добре обмислени решения за прецизно изравняване на разликата в нивото между различно високите камиони и товарните платформи. Така товарът може да бъде изведен от камиона или внесен в него само с едно единствено движение в хоризонтална посока.
Стабилната стоманена конструкция с устойчива на усукване платформа компенсира безпроблемно страничните накланяния на камиона дори и при неравномерно товарене.
Надеждната хидравлика с 2 подемни цилиндъра и един цилиндър за скосения ръб се справя с всякакви ситуации, командва се лесно и преди всичко е безопасна. Защото тези товаро-разтоварни рампи са оборудвани с автоматични вентили за аварийно стопиране, вградени в подемните цилиндри. Те обезопасяват товаро-разтоварната рампа светкавично. Това е важно, например когато някой камион потегли прекалено рано при все още натоварена платформа.

-4-

3. Механизация и автоматизация с палетни товарни единици

Палетите са елемент от палетната транспортно- манипулационна система , предназначени за уедряване и физическо моделиране на модулен принцип на палетни товарни единици, пригодени за механизирано и автоматизирано манипулиране. В Кауфланд се работи основно със стандартен тип дървени европалети , както и дървени скари.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механизация и автоматизация на товаро-разтоварната дейност в търговска верига хипермаркети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.