Медийна и информационна култура


Категория на документа: ИкономикаУНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

МЕДИЙНА КОМУНИКАЦИЯ И РЕКЛАМА

КУРСОВА РАБОТА
по

"Медийна и информационна култура"

Изготвил: Проверил:
Станимира Маринова доц. д-р Д. Стойкова
Редовно обучение
Фак. 049-ммр

София 2014

Съдържание:

Как да организираме деня си, за да постигнем успех........................................2
Умения за планиране на личния труд..............................................................2
Предимствата на планирането.........................................................................2
Видове планове.................................................................................................3
Планиране на периодични и непериодични дейности....................................4
Планиране на най-важните задачи за деня......................................................4
Електронна медия..............................................................................................5
Използвани източници........................................................................................7

Задача: 1
1. Как да организираме деня си, за да постигнем успех в работата

За да сме възможно най-ефективни, а и за да можем максимално да улесним работния си процес, както и да постигнем успех в работата е от изключително голямо значение да планираме работния си ден.

Времето е всеобща форма за съществуване на материята.

→ Социално време → РАБОТНО ВРЕМЕ. То е измерител на труда. Всички хора и организации разполагат с еднакъв ресурс време - 24 часа, но те имат различни резултати относно доколкото ефективно и целенасочено са го използвали.

2. Умения за планиране на личния труд

Първата стъпка е да се направи план, по който да се действа. При по-добро планиране има по-добри резултати.
2.1. Предимствата на планирането

> Позволява да се създаде нормален ритъм на работа - не натоварено и разпределено време
> Позволява да се спазват пропорциите между дейностите, които се съсредоточават върху най-важните задачи, без да се забравят по-дребните, но необходими задължения.
> Ефективна работа с колегите.
> Намалява претоварването и острият дефицит от време, стрес и др.

2.2. Видове планове - съществуват четири вида плана в зависимост от тяхната продължителност:

> Дългосрочни - годишни и 6м.
> Средно срочни - месечниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медийна и информационна култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.