Материали по Международни отношения


Категория на документа: Икономика


3. Общо планетарна система

- Стенли Хофман дели системите на стабилни и нестабилни .

- Системи на сътрудничество /стабилни/ и системи на конфликт /нестабилни/.

- Според влиянието на средата - имат или нямат контакт с външната среда и влиянието на средата върху системата.

1. Открита - реално образование,взаимодейства със средата,като успява да си запази структурата

2. закрита - модел,който остава на теория - абстрактен модел отсъства контакт с външната среда

3. автономна - откроява се като модел,за да се подчертае стабилната структура на системата

4. хаотична - високо чувствителна система дори към най-незначителните промени в средата /нестабилна/

- Според степента на случайност

1. напълно случайна - абсолютно непредсказуема

2. напълно детерминирана - висока степен на предсказуемост

3. структурирана система - висока степен на предсказуемост,възможно е да настъпят сериозни промени,но тези моменти са сравнително малко.

- Класификация на политическите реалисти/ Според броя на центровете на силата:

1. Равновесна/балансна сила

2. Биполярна

3. Мултиполярна

4. Имперска

- Класификацията на Мортън Каплан:

1. Баланс на силата

2. Свободна биполярна система (исторически съществували 1 и 2)

3. Универсална система - МО в които водещата роля ще е на универсалната действаща част (универсална международна организация)

4. Йерархична система - господстващата роля е на една държава или блок от държави

5. Отслабена биполярна система - всички държави по света ще са формирали два блока

6. Система на единното вето - притежаване на ядрено оръжие (теоретични от 3 до 6)

- Класификация на исторически съществували системи на Луард

1. Древно китайска (7 век пр.н.е.)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материали по Международни отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.