Материали по Международни отношения


Категория на документа: Икономика1. Стремежа на системата на МО към хомеостазис (относително стабилно състояние)

2. Противоборството в МО между центростремителните и центробежни сили

> центростремителни - когато преобладават съвпадащи или близки интереси - процеси на обединение

> центробежните сили - когато интересите си противоречат

* Средата има различни класификации.

1. Средата я делим на социална и извън социална. Под социална среда на МО се разбират всички влияния,въздействия,които произтичат от съществуването на самия човек и неговото мислене. Извън социалната среда е влияние като природни фактори,климатични промени,техническата база на обществото и др.

2. Средата се дели на външна и вътрешна среда. Външната среда се разбира географски и природни дадености. Вътрешната среда (контекст на система) - всички влияния,които системата понася от своите елементи.

* Геополитиката е наука,която изучава връзката между политиката на една държава и географската територия,на която тя съществува.

* Едни от най-изявените учени геополитици са:

> Джон Макиндер

> Никълъс Спайкман

> Алфред Меън

* Джон Макиндер - говори за "световен остров" - обединение на 3 континента Европа,Азия и Африка. Той говори за средната земя - heart land. Обхваща територията от Северният ледовит океан на юг до Азиатските степи и на запад стига до Германия. Центърът на средната земя е Русия. Освен това говори и за coast land.Макиндер прокарва линия на север от Холандия и на юг до Адриатика (Италия или по-точно Венеция). Дели Европа на 2 според него непримирими части.Държавите от източна Европа са зона на нестабилност,защото към влиянието над Източна Европа се стреми и hear land и coast land.

Макиндер извежда един геополитически императив: Който контролира източна Европа,контролира средната земя,а оттам контролира и целият световен остров.

3. Модели на международни системи.Видове структурни конфигурации.

* Един от българските изследователи на МО,Георги Стефанов, казва под структурна конфигурация трябва да се разбира броят и разположението на центровете на силата в системата.

* Според броят на центровете на силата може да имате 3 структурни конфигурации:

1. Еднополюсна/монополярна/моноцентрична - с един център на силата

2. Двуполюсна/двуполярна/двуцентрична - с два центъра на силата

3. Многополюсна/мултиполярна/полиполярна - с повече от два центъра

* Под различни структури разбираме различни модели на МО.

* Класификация на структурните конфигурации:

- Според географските и пространствени характеристики

1. Субрегионални - Европейска система,Арабска

2. Регионални
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материали по Международни отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.