Материали по Международни отношения


Категория на документа: Икономика


> Неправителствени

- Субекти на международното публично право - регулатор на МО

> Повечето са като субектите на МО,но има част от субекти на МО който МПП не приема

> Международните междуправителствени организации са безспорен субект на МПП

> Международните неправителствени организации не се възприемат като субект на МПП

- Нациите или народите,които се борят за национално освобождение /признават се и от МПП/

- Обществени формации,но при условие отношенията пресичат държавната граница /МПП не приема обществените формации като свои субект/

- Индивида /приемат се от МПП като негов субект,но в много ограничени случаи/

1. Когато лица носят международна наказателна отговорност

2. Международната закрила правата на човека - той се полза с права,които са предвидени в международен договор.

* В теория на МО държавите се делят на 3 групи.Критерият е според влиянието,което указват в системата.

- Велики Сили - САЩ,Русия,Китай,Великобритания,Франция / Германия,Япония и Индия се стремят към статут на Велики Сили/

- Средни Сили - Бразилия,Аржентина,Канада,Израел,Турция,Швеция

- Малки Сили - Судан,Етиопия

* Функционирането на системата е една от двете форми на нейното движение. В теорията се говори за движение на системата в 2 форми : функциониране и развитие.

* И в двата случая движението на системата е предизвикано от външно влияние,някакви промени,настъпили в МО. При функционирането тези промени не успяват да отклонят системата от нейният план. (промени при вътрешни и външни отношения) след това системата се връща към старото си статукво. Структурата на системата е достатъчно стабилна,както и връзките между елементите и не претърпява промяна.

* При развитието промените,които настъпват в МО,успяват да променят структурата на системата. Системата вече не може да се върне към старото си статукво. Системата е преминала в друго състояние - развила се е.

* Тези въздействия на средата върху системата в теорията се наричат импулси. Импулсите биват 2 вида (според крайният резултат):

1. Отклоняващ импулс - те привеждат системата в различно състояние. Съответстват на развитието.

2. Компенсаторни импулси - те помагат на системата да възстанови предишното състояние и следователно те водят до функциониране.

* Импулсите могат да се разделят и на външни и вътрешни (откъде произхождат).

1. Вътрешните импулси идват от междудържавните процеси в рамките на системата. Те имат за източник процесите между държавите в системата.

2. Външните импулси могат да се разделят на 2 вида:

> Произтичат от географската и природна ширина (природни явления)

> Социална среда за развитие на външни импулси (радикални събития в една държава)

* Две основни закономерности във функционирането на МОСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материали по Международни отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.