Материали по Международни отношения


Категория на документа: Икономика


-историко-социологически метод - като отправна точка се взима историческия опит. Напрмер проява на този метод е да се сравнпват отношенията м/у европейските монархии от 17ти век и отношенията м/у европейските държави през 19ти век.
-евристичен метод - основоположник е Мортън Каплан. При този метод се градят абстрактни конструкции. Счита ,че историческите данни не са достатъчни за анализа на МО,а м/унар обстановката трябва да се изследва на базата на тези отношения .
-смесен метод - той комбинира историко-социологическия и евристичния.
-емпиричен метод - изучават се реално съществуващи взаимодействия в рамките на определен географски регион-той изучава практиката на МО.

2. Участници (субекти) в МО. Структура. Функциониране,Среда на системата

* Структура на системата е вътрешната организация - специфичния начин по които елементите са подредени,как си взаимодействат. Структурата на системата е определена с понятието "инвариант". Означава, че структурата на системата е много устойчива на времето,но в нея все пак може да възникнат промени. Системата на МО се променя когато настъпят промени в нейната структура,а тези промени стават много бавно и отнемат много време. Причини: системата на МО е глобална;съществуват много елементи с много значения;нямат единен център на властта.Това,че в една държава настъпват радикални промени не означава,че те веднага се отразяват на системата на МО. Това се дължи на универсалността на системата. Говорим за наличие на различни подсистеми или "полиструктури". Има различни класификации на подсистеми в зависимост от критерия.

- Критерий - качество на субектите:

> Подсистема на междудържавни отношения

> Подсистема между недържавни формации

- Критерий - равнището на взаимоотношенията:

> Двустранни

> Регионални отношения

> Глобални отношения

- Критерий - Съдържание или естество на видовете отношения

> Политически отношения

> Икономически отношения

> Военно-стратегически отношения

> Културни отношения

- Критерий - организационна форма на отношенията

> Международни организации

> Съюзи

> Интеграционни общности

* В теорията на МО като се каже структура на системата означава да се изучава морфологията и. Да се изучава морфологията на системата означава да се изучават нейните съставни части. Едни от тях са субектите в МО.

* Субекти/участници/"актьори" в международните отношения

- На първо място и по значение се намират държавите.

- Международни организации

> Междуправителствени
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материали по Международни отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.