Материали по Международни отношения


Категория на документа: Икономика


Гъвкавото реагиране предвижда т.нар съразмерност на оръжия.Ако например едната супер сила тръгне с дадено оръжие,да се отговори със същото оръжие.

Причини за началото на войната (историческо обяснение) - противоречията по най-различни въпроси,които се появяват между държавите от антихитлеристката коалиция,които се задълбочават.Те водят и до разпадането на антихитлеристката коалиция.Тези групи противоречия са нап ример противоречията им в Европа във връзка с Германия и Полша.За Германия се проявяват противоречия между Сталин и съюзниците му.Противоречията във връзка с Полша-свободни демократични избори.Освен в Европа противоречия се проявяват и в района на далечния изток.Противоречията тръгват от Япония.други противоречия са напрмирев в района на средиземноморието и близкия изток-зпадните държави искат СССР да си изтегли войските от Иран,СССР се бави от изтеглянето.В средиземноморието-проблема за Гърция и Турция.Противоречия във връзка с ядреното оръжие защото с бомбите над Япония.

Причините за края на Студената война. Джоузев Най -той разделя причините за края на Студената война в три групи:Непосредствени причини,Междинни причини и Дълбоки причини

1) Непосредствена причина-идването на власт в СССР на Михаил Горбачов през 1985г.Когато той идва на власт започва поредица от реформи известна като "перестройка". Тези реформи Горбачов ги е правил с идеята да реформира СССР,а не да го премахне.Той прави перестройка както във вътрешен план, така и във външнополитически.Вътрешна политика-повече гласност,да се реформира бюрокрацията.Което обаче се задейства такъв цикъл,че перестройката не просто реформира комунизма,а води до неговото разклащане.Във външната политика - започва да провежда по-умерен външнополитически курс,не толкова експанзионистичен.

2) Междинни причини (2).Навлизането на изток на западните либерални идеи.Въпреки че двата блока почти не водят диалог по между си,но въпреки всички тези либерални идеи не могат да бъдат спрели,проникват.Втората междинна причина - т. нар. имперско свръх разпростиране.Тази идея е на Пол Кенеди.Всяка една империя независимо кога,къде съществува,а и историческия опит го е доказал,има определен цикъл на живот.Всяка една империя се развива,става могъща,стига до върха-имперско свръх разпростиране,но след това неминуемо започва упадак.Обикновено империите водят войни,в резултат от войни с нкяой друг,те губят територии.Джоузев Най приема СССР като империя и това което важи за всяка империя,която ще въжа и за СССР.Има само една разлика-СССР не се разпада по външни причини,поради някакви войни,от които да губи територии.СССР се разпада поради вътрешни причини.1991 се разпада СССР.Империята СССР се свива до етническото си ядро.

3) Дълбоки причини (2).Едната е краха на Съветската икономика.Съветската икономика не се развива съгласно търговските закони ,отделят се много средства за оръжия.Икономиките на държавите са свързани.Разпада се цялата система.Втората дълбока причина е залеза на комунистическата идеология.Тя губи подкрепата си,подкрепата си сред обикновените хора.

Политически отношения-от гледна точка на доктрините във външната политика.

Доктрините на САЩ.За разлика от СССР САЩ много методично са формулирали и оповествявали съответната външнополитическа доктрина.

1) Доктрината Труман- (всяка една от доктрината на САЩ носи името на сътветния президент) По името на Хари Труман е оповестена през 1947г.Всяка от тези доктрини обикновено е имала конкретно събитие,което е провокирало САЩ да я оповестят.Доктрината Труман засяга Гърция и Турция. В Гърция се води гражданска война.Великобритания,която до този момент е имала влияние в Гърция,оповестява,че не може това влияние да го поддържа.Получава се един политически вакуум,който ако не запълнят САЩ като влияние,ще го направи СССР.Турция е разглеждаа като непосредствена заплаха,поради общата причина че имат обща граница.С доктрината Труман САЩ заявяват,че ще окажат на Гърция и Турция икономическа,политическа и всякаква друга помощ в борбата срещу комунизма,в името на сдържане (т.е. тази помощ ще се окаже в името на това да се сдържа комунизма там).Въз основа на тази доктрина американския конгрес гласува закон,САЩ подписват споразумения с Гърция и Турция.С доктрината Труман САЩ окончателно скъсват с външнополитическия си изолационизъм,защото до този момент САЩ в Европейските дела са се намесвали два пъти в двете световни войни.С тази доктрина САЩ заявяват негласно,че ще се месят в световните,европейските дела с цел задържане на комунизма.Тази доктрина се определя като негласно обявяване на Студената война.

2) Доктрината Айзенхауер.По името на Дуайт Айзенхауер и е оповестена 1957г.Предната година 1956г е Суетската криза (в резултат на това че Египет национализира Суетския канал,на което Франция и Великобритания реагират с военна акция,намесва се Изрел..).за САЩ тази криза е проблем и в резултат на това американците формулират доктрина,според която ще сдържат комунизма в Близкия Изток.Докрината Айденхауер САЩ заявяват,че близкия изток е сфера на техни жизнени интереси и поради тази причина САЩ ще помагат на приятелски държави в близкия изток с цел сдържане на комунизма.

3) 1965г доктрината Джонсън (Линдън Днжонсън) - САЩ си обосновават намесата в Доминиканската Република,защото САЩ с тази доктрина заявята,че няма да допуснат да се създаде втора комунистическа държава в западното полукълбо след Куба.С тази доктрина,САЩ заявяват как ще подкрепят,ще оказват помощ на държави в Латинска Америка,които държави заявяват,че имат сходни интереси на американските.Тези интереси са свързани с това да се сдържа комунизма.Появява се един резултат - САЩ започват да подкрепя т в Латинска Америка недемократични режими,защото тези режими заявяват интереси сходни на американските т.е. за сдържана на комунизма.

4) Доктрината Картър (Джими Картър).Оповестена е през 1980г.Предната година 1979г съветски войски влизат в Афганистан.За САЩ това е проблем.Това е сигнал,че СССР иска да си разпространява влиянието в Персийския залив.Според доктрината САЩ казват,че те ще възприемат всеки опит на външна сила да се намесва в делата на Персийския залив,САЩ ще го възприемат като заплаха за техните жизнени интереси и те ще противодействат на такъв опит с всякакви средства,включително военни.

5) Доктрината Рейгън.Оповестена е през 1981г (Рейгън е известен с това,че провежда твърда политика към СССР).Води т.нар. политика на твърдата ръка.С Доктрината САЩ си оправдават военните акции които извършват в Панама,Либия.При доктрината се оповестяват че имат за цел да дестабилизират режими,които са просъветски и водят просъветска политика в различни държави.

Съветски доктрини.СССР не е така активен в оповествяването на такива доктрини.

1) Не засяга отлошенията толкова в западния блок,а вътре в източния блок.Доктрината Брежнев (Леонид Брежнев).Оповестена е през 1968г в една реч,която той произнася пред полската комунистическа партия.Доктрината е известна още като доктрината за ограничения суверенитет.С Тази доктрина СССР обосновава правото на Варшавския договор да се намесва включително във вътрешните работи на държави от източния блок,ако се прецени,че тези държави за под заплаха на външно влияние.Т.е. ако СССР просто прецени,че някоя държава от източния блок,нарушава дисциплината,иска да е под западо влияние,иска да се цепи от източния блок ще използва военна сила.Първото проявление на практика е през 1968г когато Варшавския договор праща войски в Чехословакия,за да смаже Чехия.

2) Доктрината Синатра,която СССР оповествява през 1989г.Наречена е така,защото е направена аналогия с песен на Франк Синатра.С Доктрината всъщност СССР казва,че държавите от източния блок ще се развиват по свой собствен път.Слага се края на доктрината Брежнев

Взаимно сдържан.Две напраление.Какво означава в политически план и военен.Политически план-под взаимно сдържане се е разбирало ограничаване на влиянието на другия.Взаимно да се сдържат е да се ограничават разпространението на влиянието си.В политически план взаимното сдържане е намирало израз в липсата на диалог или в противопоставяне на позицията на другия,в бойкотиране на позицията на другия,най-голям израз е намирало в оказване на помощ на приятелски държави.Взаимно сдържане във военен план-сплашване.Плашили са се с оръжието,което притежават.Двете супер сили трупат оръжия,най-вече ядрени,с която най-вече се плашат.Плашат се,за да се обезкуражават да не влизат във война.Това е една система за поддържане на мира като се плашат с война и с оръжието,което притежават.Тази система се нарича "равновесие на ужаса"

17.Германски въпрос. Берлински кризи

Берлинските кризи са две.

1947г в Париж се провежда мирната конференция и февруари се подписват мирните договори с Италия,Финландия,Унгария,Румъния,България.Единствения въпрос,който така и не получава уреголиране е Германия.

След края на втората световна война Германия и германския въпрос- противоречията във връзка с германия се свеждат не само до проблема за репарациите,но и с проблема за целостта на германия.В ялта е решено германия да е разделена на 4 окупационни зони.Непросредствено след края на втората световна война СССР е защитавал идеята за разделянето на Германия и дори за връщането на Германия в положението от 1871г (преди обединението на Германия).САЩ и Великобритания са били склонни да подкрепят тази идея и се е очаквало,че Франция също ще подкрепи тази теза за разпокъсването на Германия.Но Франция лансира тезата за единна Германия.Именно Франция ще привлече и ще включи Германия в процесите на европейско обединение.Идеята е,че сигурността в европа ще се гарантира ако се върви заедно с бившия враг,а не срещу него.В първите следвоенни години германския въпрос се е изразявал в проблема за подписването на мирен договор.Целия проблем за целостта на Германия се свързва с проблема и споровете между победителките за това кой всъщност ще контролира Германия.Получава се че вместо към обединение на Германия тръгват към нейното разделяне.През 1944г в САщ излиа т.нар. план Моргентау.Планът предвижда от германия да ес откъсне саарската област и германия да се раздели по хоризонтала-на северна и южна.СССР и западните съюзници започват да подготвят разделението на Германия и да подготвят създаването на две отделни германски държави.Как протичат тези процеси?

(Германия е разделена на 4,Берлин на източен и западен)

Процеси в зЗападните зони-още през 46г започва да се оформя държавно формирования.46г САЩ и Великобритания си обединяват зоните и създават т.нар. Бизония.през 47г към тях се присъединява френската зона и се оформя тризония.от 47г има две части-източна под контрола на СССР и западна където трите западни държави са се обединили в една тризония.В западна германия по проекти на САЩ започват да се изграждат административните власти и държавни органи.Междувременно реакцията на СССР учредява в източната зона национален фронт за демократична германия,който национален фронт трябва да подготви създаването на държава в съветската зона.Но се случва първата берлинска криза.Самия факт,че на запад започва създаването на държаава,на изток-друга държава говори за проттиворечията които достигат.Първа берлинска криза 48-49г провокирана е от СССР.През 1948г в Западна германия и в западен берлин се провежда парична реформа и въвеждат нова валута-западногерманска марка.Тези действия на западните държави сССР ги взима за повод и се опасява,че източен берлин и ичточна германия ще се окажат зависими от много по-силната в икономичесско и финансово отношения западна герамния.Под предлог,че обезценени марки нахлуват в източната зона СССР прави следното-блокира достъпа до западен берлин.(западен берлин е в източната зона,съветската)За да стигат западна германия до западен берлин има коридор и СССР блокира този коридор.Западите държави в отговор правят въздушен мост и тъй като им е отрязан достъпа на до западен берлин по земя и правят въздушен коридор в продължение на 1 година те снабдяват западен берлин с всички необходимо по въздуха-храни,гориво... Освен това западните държави предприемат и други контрамерки срещу източния блок-налагат ембарго върху износа и вноса на стоки от източна европа.През пролетта на 49г СССР прекратява блокадата над западен берлин и кризата отшумява,но това не означава,че германския въпрос е решен.Първата берлинска криза има и друг резултат-през 49г с един месец разлика се оповествява създаването на две отделни държави.През 49г е обявено създаването на отделна държава в западната част - ФРГ Федерална Република Германия.Октомври 49г е приет манифест с който на територията на източна германия се създава ГДР Германска Демократична Република.49г е факт разделението на германия,която не се възстановява като една държава,а се създават две отделни държави.Това също не означава,че германският въпрос е решен.Продължават противоречията между супер силите във връзка с германския въпрос. Тези противоречия между САЩ и СССР намират втори път проявление във втората берлинска криза. Втората берлинска криза е от 58г до 63г.Кризата намира израз в заплахи,дипломатически натиск.От друг характер е втората берлинска криза.

Втора берлинска криза- четирите държави от самото начало са се споразумели,че берлин не принадлежи на германия.Той е поставен под контрол на победителите.след като се създава ГДР,берлин е анклат на тази държава ГДР.На територията на държавата ГДР съществува Берлин който не ечаст нито то ГДР нито на ФРГ,той е със специален статут.Западите сектори просперират за разлика от частта на СССР и СССР не може да се примири,че западен берлин става убежище за много източни германци.в края на 58г Никита Хрушчов произнася една реч,в която той настоява да се отмени четиристранния статут на града и предупреждава,че СССР възнамерява да предаде правомощията си по отношения на берлин да ги предаде на ГДР. Същата 58г ноември Хрушчов обявява четиристранното споразумение за берлин го обявява за невалидно и настоява западен берлин да се превърне в свободен демилитаризиран град.Хрушчов поставя ултиматум на западните държави.Ако до 6 месеца не стигнат до споразумение,СССР ще подпише мирен договор с източна германия и ще и предаде окупационните си права върху източен берлин.От ултиматума на Хрушчов минават 3 години без да ес изпълнят заплахите.Хрушчов удължава срока на ултиматума.През 61г се издига берлинската стена.Става факт физически че берлин е разделен.Кенеди заявява,че издигането на стената САЩ не го приемат за агресия и Кенеди заявява,че няма да се противопостави.Върху втората берлинска криза влияние окозва Кубинската (62г).Хрушчов е имал намерение да използра кубинската криза,като средство за натиск.Хрушчов казва,че с издигането на берлинската стена е изчезнала необходимостта от подписването на мирен договор и да се преразглежда четиристранния статут на берлин.Към 63г е сложе края на втората берлинска криза като се построява берлинската стена.

След като се създават двете Германии,те не се признават взаимно.Западна германия от самото начало запозчва да се придържа към една дотрина- доктрината Халщайн.Според тази доктрина ФРГ не признава ГДР и не поддържа отношения с държави,които признават ГДР.На тази доктрина 70-те години ще се сложи край.В развитието на германския въпрос са много важни 70-те години.70-те години в началото се подписват една поредица от политически договори-70г Московски договор (между ФРГ и СССР),70г договора на ФРГ и Полша,73г-ФРГ и Чехословакия,71г-договора с който се поставят основите на взаимоотношенията между ФРГ и ГДР (край на доктрината Халщайн).Договорите са важни,защото тези договори са на ФРГ с държави от източния блок.С тези договори се потвърждава териториалното статукво в европа,провъзгласява се ненарушимостта на границите в Европа.С подписването на тези договори се потвърждава и разеделнието на Германия.Четиристранното споразумение за западен берлин се подписва 71г като с това споразумение се потвърждава досегашния статут на берлин,че не е съставна част нито от ГДР и ФРГ.

Германския въпрос да се разреши означава да се обедини Германияпролетта на .90г двете германии подписват по между си договор за валутен,стопански и социален съюз.Лятото на 90г подписват договора за обединение.Обединението на германия получава санкцията на т.нар. велики сили,защото септември 90г е сключен т.нар. договор 2плюс 4.Двете германии плюс САЩ,Вел,СССР и Франция.Договора е за регулиране не отношенията между тези държави.Великите сили потвърждават обединението на Германия.Така приключва германския въпрос.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материали по Международни отношения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.