Маршрут Tраянови врата, Филипополис, гробницата край Александрово, вила Армира


Категория на документа: Икономика


Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Геолого-географски факултет

КУРСОВА РАБОТА
по дисциплината
Антична култура по българските земи
на тема:

Маршрут: Траянови врата, Филипополис, гробницата край Александрово, вила Армира

Обиколката на маршрута ще отнеме два дни, с една нощувка в гр.Хасково. Дължината на маршрута в двете посоки е около 700км. Предвижда се посещение на 7 обекта с културно - историческо значение.

Ден 1: Тръгване от София от площад "Александър Невски" в 07:30 часа по маршрут Траянови врата - Пловдив - Хасково. Крепостта Траянови врата отстои на 69км от гр.София и на 15км от Костенец. Пристигане около 8:30 часа. По пътя на около километър от крепостта се намира паметна плоча в чест на 1000 години от знаменателната победа на Самуил. Показва се на туристите. Пристигане на крепостта. Време за разглеждане и беседа 30 - 40 минути.

Траянови врата

Крепостта е една от най-важните и със стратегическо значение. Данни за първоначалното й построяване няма, но първи писмени доказателства за съществуването й датират от 3век. През различните периоди е била наименувана по различни начини - в древността Щипон, през средните векове "Царски проход" или "Царска врата", по време на Османската империя - "Капъджик дервент" и "Маркова капия". Днешното си наименования носи по името на римския император Траян, тъй като се предполага че крепостта е построена именно по негово нареждане и е била част от от цялостната фортификационна система на римския път Via militaris ( по-късно се наричен Via Traiana), свързвал Рим с най-източните части на империята. Най-известен исторически отзвук получава след битката на цар Самуил на 17 август 986г. , когато той разгромява войската на император Василий II. Победата е толкова славна за българската история, че на входа на крепостта има Паметна плоча, поставена по повод 1020 години от победата при Траянови врата
Заради дългогодишната си история, крепостта включва останки от различни исторически периоди. Тя е проучена през 1975г. и са разкрити монументална сграда - гарнизон , 3 вътрешни кули и две островърхи кули, които се намират на западната страна ,тунел дълъг 60 крачки, отвеждащ до подземен извор. Тунелът се намира на северната стена, като от вътрешната страна на крепостта е добре запазен, но извън крепостната стена е напълно разрушен. При проучването и разкопките са открити бронзови монети, съдове за съхранение, керамика.
Отпътуване за Пловдив в 9:15 часа. По време на пътуването и преминаването през Горнотракийската низина се изнася беседа на туристите за траките и тяхното културно-историческо наследство.

Безспортно българската културна история нямаше да е същата без наследството, оставено ни от траките. Те се споменават още от Омир, който нарича тези племена Траике или Траине. Тъй като траките са нямали писменост, за тяхната култура и степен на развитие съдим по изкуството им. Те са майстори на обработката на злато, сребро и бронз. Стойността на златните съкровища, оставени от траките по нашите земи, е несметна. Като най-добро доказателство за това е прочутото в цял свят Панагюрско златно съкровище.

Културната история на българската земя през античността започва с появата и разселването на траките, отначало върху територията на днешна Северна, а след това на Южна и Югозападна България. За траки в същинския смисъл на думата, можем да говорим едва от късната бронзова епоха, когато с името Траике или Траине най-раниите гръцки автори, и преди всичко Омир, са наричали земите на север от Гърция, с които те са имали сравнително слаба връзка. Повече данни имаме от времето на гръцката колонизация, когато гърците влизат в пряк контакт с всички райони на север и с голяма част от Тракия. От средата на II хил.пр. Хр. с понятието Тракия се наричал районът между Дунав, Черно море на изток, Бяло море и Мраморно море на юг и на запад долината на Струма и Места. Цялата тази територия е била разделена между различни племена. Познати са около 50 тракийски племена, разселени върху територията на днешна България. Може би най-много знаем за тракийското изкуство. Благодарение на археологическите проучвания през последните години и щастието на археолози да откриват богати погребения и най-важното - случайните находки на златни и сребърни съкровища, пред нас се разкрива едно интересно, оригинално, богато и разнообразно изкуство. То е може би един от най-ценните исторически артефакти на България и често пътува на изложби из цял свят. Открито съвсем случайно, то съдържа златни съдове с тегло общо 6 кг 260 г. Състои се от една амфора - ритон с два отвора за пиене на дъното - вероятно идваща от някакъв обичай на побратимяване, три кани с глави на амазонка и дръжки, представляващи свинкс. Други известни съкровища на траките, открити в района са тези от могилите край с. Дуванлии, Пловдивско. През 1925г. при земеделски работи е разкрита некрополна могила, като съкровището намерено в нея се датира около V в. пр. Хр. През 2012 година благодарение на дарител, бе изработено точно копие на Панагюрското златно съкровище, което е изложено за жителите и гости на града в специално пригодена сграда към Историческия музей. Освен добри ювелири, траките са били и силно вярващ народ. За тяхната религиозна култура свидетелстват множество разкрити от археолозите гробници. Най - ярко свидетелство е Казанлъшката гробница, която е зидана кръглокуполна гробница, която се намира в Казанлък и е част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис. Датирана е в края на IV в. пр. Хр. - началото на III в. пр. Хр. и от 1979г. е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство. Гробницата се отличава с икзлючителни стенописи. С цел запазването на оригиналната гробница, близо до нея е изградено точно копие, което е отворено за посетители и се радва на голям туристически интерес.
Пристигане около 10:30 часа. Разглеждане на античните останки на Филипополис, след което се предвижда свободно време за обяд из някоя от автентичните битови кръчми и пешеходна обиколка, за да се усети атмосферата на Стария град.

Филипополис

Пристигане в Пловдив и паркиране до хотел Тримонциум. От там на пешеходно разстояние се намира Форума на Филипополис. 15 минути за беседа, разглеждане и фото пауза на останките.Форумът е най-големият форумен комплекс на територията на България. На него е бил съсредоточен административният,икономическият,културният и религиозният живот на античния град.
Форумният комплекс е бил мястото за срещи и събирания на хората, като освен откритото пространство, около него е имало и обособени магазини. Тук са се събирали главните улици на древния град Филипопол. Съоръжението е изградено по времето на император Веспасиан през Iв. и доизгражадането му продължава до II в.

В непосредствена близост е Одеонът на Филипопол,който е открит през 1988 г. През 1995 г. Одеонът е обявен за културна ценност от национално значение като част от форумния комплекс. Той е отворен за посетители през 2004 г.
Построен е през 2-5 в. и е с капацитет 350 зрители, което го прави вторият античен театър във Филипополис. Първоначално сградата е изградена за нуждите на градския съвет като булевтерион, но в последствие бива обособена като покрит театър. Отново бива изграден по времето на Веспасиан, но заради промяна на предназначението му, доизграждането в окончателен вид продължава до II - V в. (15 минути за беседа и разглеждане.)
Връщане към автобуса в 11 часа и отиване до началото на Стария град.

Безспорно най-емблематичната антична сграда на Филипополис това е Античния театър. Време за разглеждане и продължителност на беседата - 30минути.
Античният театър на Филипопол е сред най-добре запазените антични театри в света. Той често погрешно е наричан "амфитеатър", което е коренно различна постройка. Разкрит е при археологически разкопки през 1968-1979г. като почти 10 години са били необходими само за изчистването на 15метровия пласт земна маса, натрупана върху останките от театъра. Построяването му се датира по времето на управлението на император Марк Улпий Траян (98-117г.), като се предполага че през 214 г. Е имало престрояване за посещението на император Каракала. За съжаление, в следствие най-вероятно на земетресение или пожар, през IV в. е разрушен и от общо 28те реда седалки остават 20. Реставрацията на римския театър в Пловдив е призната за едно от най-добрите постижения на българската консервационна школа. Реконструкцията е направена строго по метода на анастилозата, а новият материал е видимо отбелязан. Открити са надписи и красиви мраморни статуи, които след реконструкцията са включени във фасадата на сградата.
Театърът е с форма на полукръг и е с диаметър 82м. Самата театрална сцена е с диаметър близо 27м. Над нея са разположени 14 реда седалки от двата ранга. Редовете са обособени на сектори. Има обособена специална ложа за официалните лица. Също така по подобие на театрите в Древен Рим, седалките на знатните граждани и цели фамилии биват надписвани.

В 12 часа слизане пеша до началото на Стария град, където се намира наскоро реставрирания Античен стадион на Филипопол. Той се намира точно до Джумая джамия и през 2012 година беше официално открит след продължителна реставрация. Изграден е в началото на ІІ в., по времето на император Адриан (117-138). Стадионът има дължина 240 метра и широчина 50 метра. Дължината на пистата е един стадий - 600 гръцки (625 римски) стъпки, или 180 метра. Местата за зрителите са на 14 реда, прекъснати от стълбищни пътеки, които достигат до пистата и са изработени от мрамор (15 минути беседа)

От 12:15 свободно време 2 часа. Среща при автобуса в 14:15часа. Отпътуване от Пловдив в 14:30часа.
Пристигане в Хасково около 16 часа. Настаняване в хотела. При желание от страна на туристите възможност за пешеходна разходка до монумента на Света Богородица с Младенеца. Тя е записана в книгата за рекорди на Гинес като най-високата статуя на Богородица в света. Самата статуя е висока 14м и стои на 17м. постамент. Край на туристическата програма. Свободно време до другата сутрин до тръгването от хотела в 9:00часа.

Ден 2: Тръгване в 9:00 часа от хотела по маршрут Хасково- с.Александрово- Мезек - Ивайловград - Вила Армира- с.Каснаково- София
Пристигане в гробницата край с.Александрово около 9:30 часа. Време за разглеждане около час. В 10:30 часа отпътуване към Мезек.

Александровска гробница
Александровската гробница е открита през 2000 г. при разкопки на могилата Рошавата чука.Счита се за едно от най-значимите открития по нашите земи.
Построена е през втората половина на IV век пр. Хр. Служила е за последен дом на богат
Архитектурата на гробницата също е впечатляваща. Височината на могилния насип на Рошавата чука е 15 м, а диаметърът му надхвърля 70 м. Гробницата има коридор, дълъг 15 м, а входът й е от изток. По коридора се стига до правоъгълна камера с размери 1,92х1,5 м. След нея следва кръгла камера с диаметър 3,30 м и височина 3,40 м. Стенописите на гробницата са уникални и сравнително добре запазени. Те са изпълнени реалистично, имат изключителна научна и художествена стойност. Характеризират се с изключителна детайлност и образност. Счита се, че гробницата има два периода на използване. За това свидетелстват двете подови нива на кръглата камера - едното от каменни блокове, другото от глина.
Музейният център "Тракийско изкуство в Източните Родопи" край село Александрово е изграден по линия на Програмата на японското правителство за безвъзмездна помощ в областта на културата. Изграждането на музея стартира през месец февруари 2008 г. и е официално открит на 15 май 2009 г. Новопостроеният Музеен център "Тракийско изкуство в Източните Родопи" е с обща площ от 834 кв.м. и е разположен в непосредствена близост до могилата с оригиналната гробница. Едната част от сградата е предназначена за богата музейна експозиция и копие на гробницата. В другата част е обособен модерен научно-изследователски център с лаборатории, оборудвани с най-съвременна техника за реставрация и консервация. Музеят разполага с фондохранилище и аудиовизуална зала за конференции, кръгли маси и тематични срещи, свързани с изследването на тракийската култура.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маршрут Tраянови врата, Филипополис, гробницата край Александрово, вила Армира 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.