Маркетинговата концепция в търговския бизнес


Категория на документа: Икономика


* Цената е под контрола на търговците.
* Глобализацията на търговията и експанзията на големите вериги за търговия на дребно.
1. Работата с търговски вериги осигурява пазар .
2. Обвързването на по-малките доставчици с големите вериги ги прави силно зависими от тях.
3. Доставчиците са принудени да се съобразяват с маркетинговите решения на търговците.
Нарастващата власт на търговските фирми разширява полето на действие на маркетинга на търговската фирма.

Тема 3. МАРКЕТИНГОВА СРЕДА НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА
Външна среда - характеристики:
1. Сложна за възприемане - много обекти и субекти;
2. Ограничено управляема - зависи от размера на фирмата и уменията на мениджмънта. Зависи от множество природни фактори;
3. Има разнообразни граници;
4. Динамично се променя;
5. Има висока степен на ентропия (неопределеност);
• Равнища на маркетинговата среда
МАКРОСРЕДА

Политическа среда
Действията на правителството и НС, влияещи на търговския бизнес
* Закони (Закон за защитa на конкуренцията, Закон за защита на потребителите, Стандарти за храните...);
* Дългосрочност и стабилност на решенията;
* Конкурентна политика;
Регламентиране на изискванията при етикетиране на храни
Икономическа среда
Влияе по две направления:
1. Чрез потребителите и техните доходи - посредством БВП и инфлацията;
2. Чрез данъците, разходите за работна заплата и др. разходи на търговските фирми
Темп на прираст на БВП в България
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТЪРГОВИЯТА - тенденции
* Развитие на Електронната търговия, използване на Интернет
* Развитие на аутсорсинга
* Глобализация на инфраструктурните услуги
* Финансова глобализация на търговските фирми
* Масови сливания и поглъщания, създаване на крупни търговски вериги;
* Експанзия на западните вериги в Източна Европа;
* Създаване на търговски вериги с цел препродажба;
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТЪРГОВИЯТА - ФАКТОРИ
* Информационните технологии и Интернет;
* Качествено нови и унифицирани средства за транспорт и връзка;
* Качествени изменения в поведението на потребителите;
* Концентрация и централизация на капитала, рязко съкращаване на времето за осъществяване на сделките;
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТЪРГОВИЯТА
- последствия в България:
ПОЗИТИВНИ:
* Съвременни технологии на търгуване, логистика, европейски мениджмънт;
* Увеличена продуктивност на търговските вериги;
* Реорганизация на търговията ( повишено качество на търговско обслужване);
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ТЪРГОВИЯТА
- последствия в България:
НЕГАТИВНИ:
* Монополизиране на пазарите от супер - хипермаркетите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинговата концепция в търговския бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.