Маркетинговата концепция в търговския бизнес


Категория на документа: Икономика


* От гл. т. на обкръжението
МТФ и отношенията между участниците в маркетинговите канали
Основни въпроси
1. Стратегически алтернативи в отношенията доставчици -търговски фирми
2. Позиции на търговските фирми в каналите за дистрибуция - основни фактори и развитие

Стратегически алтернативи в отношенията доставчици -търговски фирми
Предпоставки за възникване на конфликти:
* контролът над канала за разпределение ,
* разпределението на печалбата,
* Количеството конкуриращи се помежду си търговски фирми, продаващи продукция на едни и същи доставчици,
* търговската площ и конкретното разположение на стоките в търговските обекти,
* дейностите по насърчаване на продажбите,
* степента на свобода на действията и др.
Три вида разпределение:
* Ексклузивно
* Интензивно
* селективно
Ексклузивно разпределение
Най-гладки и безконфликтни отношения в каналите за разпределение
* доставчиците сключват договор с един или няколко търговци, предоставяйки им изключителното право за продажба на определени търговски марки или асортниментни групи в определен регион.
* сътрудничество при налагането на определен имидж, резервирането на място на рафтовете в магазините, справедливо разпределение на печалбата и разходите, рекламата и др.
* ограничаване на асортимента на търговеца по категории продукти
Интензивно разпределение
отношенията са най-нестабилни и уязвими
* доставчиците продават своите стоки и услуги чрез възможно най-голям брой търговски посредници, възможност да максимизират продажбите
* търговците не се ограничават от гл.т. на количеството на продаваните стоки като варианти на продукти и на марки
* конкуренцията между търговците, продаващи едни и същи стоки се засилва
* Търговецът може да отделя малко място на рафтовете и да определя цени , които са неизгодни за определени марки
Селективно разпределение не обезпечава нивото на сътрудничество, при ексклузивното разпределение и обемите на продажба при интензивното разпределение
* доставчиците продават стоките чрез неголям (среден) брой търговски фирми
* обезпечава на доставчиците повече продажби, отколкото при ексклузивното разпределение
* позволява на търговеца да продава определено количество конкуриращи се търговски марки,
* заставя доставчика да прави маркетингова поддръжка,
* търговеца - да отделя необходимото място на регалите
Позиции на търговските фирми в каналите за дистрибуция - основни фактори и развитие
Тенденции:
* До 50-те год.на XX в.- Производителят е цар!
* 60-те - Потребителят е цар!
* След 70-те - Търговията е цар!

В близко бъдеще:
Потребителят е цар!За компаниите за бързооборотни стоки мобилният телефон е най-новият и голям конкурент. Защото хората могат да преосмислят излизанията си навън, храната и дрехите, която купуват, но не могат да се откажат от мобилните си телефони, от достъпа до интернет и кабелна телевизия.
В днешно време:
Търговците на дребно придобиват влияние, значително по-голямо отвсякога.
Фактори за нарастване влиянието и властта на ТФ:
* Концентрация на търговския бизнес - Супер/ хипермаркетите с квадратура над 300 кв.м бележат ръст от 25% спрямо 2006 г.
* Частното предприемачество - 98 % от собствеността в търговията е частна.
* Технологиите на бар-кода и сканиращите устройства
* Внедряване на информационни системи
* Развитие на марките на търговците.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинговата концепция в търговския бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.