Маркетинговата концепция в търговския бизнес


Категория на документа: Икономика


функция от целевите продажби и брутен доход
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА ЗА ИЗЛАГАНЕ НА СТОКИТЕ 2
> анализиране на връзката между мястото за представяне и брутния доход;
> определяне на еластичността от продажбеното представяне и мястото на стоките;
Определяне на площта за дадена стока

чрез пазарни експерименти
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА ЗА ИЗЛАГАНЕ НА СТОКИТЕ 3
> Spaseman
> Apollo
> Globalscore
> Gold'n Vision и др.
Определяне на площта за дадена стока
чрез прилагане на софтуерни програми
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛОЩТА ЗА ИЗЛАГАНЕ НА СТОКИТЕ 4
> математическо програмиране
> метод на най-малките квадрати
Определяне на площта за дадена стока
чрез модели за оптимизация
Три категории стоки - продажби/ТП
Нечувствителни от площта за представяне стоки
Масови стоки
Случайно купувани стоки
Мърчандайзинг на представянето - управление на пространството в търговските обекти
вътрешно разпределение на търговските обекти

оптимизиране на циркулацията на клиентите
определяне на мястото на отделните стокови групи, класове и категории.
Определяне на:
> мястото на търговското оборудване;
> пътеките за движение;
> мястото на стоките;
> продажбената площ за стоките;
> нивото на поставяне на стоките върху търговското оборудване;
Пътеки за движение и поставяне на оборудване
Свободно разполагане
Пътеки за движение и поставяне на оборудване
Разполагане тип решетка
Пътеки за движение и поставяне на оборудване
Разполагане тип "примка"
нива на разполагане на стоките
> ниво на очите - 62%;
> ниво на ръцете -100%;

78%
> ниво на пода - 48% ;
Разпределение на продажбената площ между стоките
Праг на възприемане (fasing)
Характеристика на стоките и големина на търговския обект
Количеството стоки на търговската площ (обръщаемост)
представяне на стокитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинговата концепция в търговския бизнес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.