Маркетингова политика на банка


Категория на документа: Икономика


Тази кампания е била сериозно подкрепена с :
• Силна телевизионна имиджова кампания: повече от 225 излъчвания, както по национални, така и по кабелни канали
• Широко присъствие с външна реклама за период от 4 седмици: повече от 40 позиции в по-големите градове на страната.
• Интензивна печатна кампания в 3 национални издания.

Медийната кампания е била подкрепена и от офисите със силен мърчандайзинг. В цялата мрежа са били разпространени кубове, брандинг в точките за продажба и малки подаръци.

През август 2012 Societe Generale Експресбанк разработва нова комуникационна стратегия - "Екипен дух". Кампанията разделя основното послание към две групи клиенти - корпоративни и индивидуални, тъй като те възприемат банките по различен начин и показва предимствата като: липса на дребен шрифт в договорите, липса на такса за управление на кредитите. И тази кампания има постоянно присъствие на телевизионния екран. Екипния дух се подчертава с посланието "Невъзможното за един е лесно за екипа". Тази имиджова кампанията е разпространявана и в специализирани бизнес издания, на билбордове и ключови локации, като например летища.

Societe Generale Експресбанк е активен участник в местния обществен живот. Банката спонсорира културни, музикални и спортни събития в близко сътрудничество с партньори като:
Национална художествена академия и Международен балетен конкурс, Варна.

Лични продажби

Societe Generale Експресбанк отделаля голямо внимание на стимулирането на собствения персонал:
* Предизвикателство за застраховки Комфорт и Спокойствие
* Предизвикателство КлиКом - служители постигнали най-добри резултати в корпоративните продажби и в продажбите.
* Предизвикателство КлиПри - служители постигнали най-добри резултати при спестовните продукти.

Societe Generale Експресбанк прилага разнообразни форми за развиване на уменията и квалификацията и инвестира в различни обучения:
* Дистанционно и онлайн обучение
* Вътрешни и външни обучения
* Чуждоезиково обучение

Насърчаване на продажбите

Банката предлага на своите клиенти различни потребителски промоции - игри и томболи за насърчаване на продажбите.

Вътрешни комуникационни активности
* Societe Generale Експресбанк издава свой вътрешен бюлетин - SOGE ЕКСПРЕС NEWS на всяко тримесечие, ориентиран към служителите на банките.
* Ежегодно организирани срещи на клоновата мрежа в деня на банкера.

VII. Управление на маркетинга

В Маркетинговият отдел на Societe Generale Експресбанк работят специалисти както в стратегическия, така и в оперативния маркетинг.
Стратегически маркетинг

Целта е да се определи моментния статус и да се покаже тенденция в няколко основни посоки: банков пазар (конкуренция), поведение и нужди на клиентите. Следвайки тези цели се провеждат вътрешни (по телефона или чрез интернет), или поръчани на външна компания проучвания.

Маркетингови системи
* Анализ на клиентски данни и профили по заявка от търговските отдели и изготвяне на списъци с клиенти, с които да бъде осъществен контакт чрез директен мейлинг или Call център, във връзка с административна, търговска или маркетингова кампания.
* Изготвяне на справки
* Статистически анализ и обработка на клиентски данни и профили за развиване на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Оперативен маркетинг

Основната цел на оперативния маркетинг е да предаде търговското послание към аудиторията по най-лесния за разбиране атрактивен начин. Тази част от маркетинга има за цел да предостави голям обем информация към клиента, използвайки множество изразни средства и микс от различни комуникационни канали.

VIII. Маркетингови цели - Програма развитие SGEB2015

• Увеличаване удовлетвореността/ лоялността на клиентитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.