Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифрови системи


Категория на документа: ИкономикаГледане на най - новите филми - 2

По този начин операторът успява да задоволи потребностите на целевите сегменти.

II. Промоционален микс

Многоканалният маркетинг (маркетинг, който използва различни маркетингови канали, за да достигне до потенциалните си клиенти и целеви пазар) е все по-популярна сред съвременните компании и обикновено тя се използва за достъп до целевия пазар, до който не може да се достигне чрез един единствен канал. Рекламата може да е телевизионна, транспортна, по интернет(е-mail промоции, реклами с банери, нюзлетъри и различни съобщения и др.)

ITV partner предлага следните промоции:

Промоционално включване - 38 лв. Има опция клиентите сами да избират пакета програми, като по този начин фирмата се съобразява с различните вкусове на клиентите си.

Освен това операторът предлага денонощен информационен център с безплатен телефон в цялата страна.

Като цяло ITV partner наблягат на индивидуалния подход към клиентите си и периодично драстично намаление в цената за първоначално включване, което оставя у клиентите усещане за удовлетвореност от направената покупка.

За да се добие ясна представа за състоянието на пазара и за реалните възможности на фирмата е необходим анализ на потребителското поведение. Потребителите са най-важното звено за съществуването й, тъй като формират платежоспособното търсене. От тяхното решение за покупка (в този случаи за абонамент) зависи дали фирмата ще изпълни своята основна цел- осигуряването на печалба. Пазарно проучване може да се направи по много и различни начини. При проучване направено за информираността и предпочитанията на клиентите към ITV partner при 10 души от различни социални групи се получават следните резултати.
На въпроса "Какъв тип телевизия предпочитате?" двама от анкетираните са предпочели кабелна телевизия.

Водеща роля сред тях има цифровата телевизия с 6 предпочетени отговора и още два отговора в полза на сателитната.
По-голямата част от анкетираните предпочитат забавни и филмови програми и точно върху тези предпочитания трябва да наблегне фирмта,за да задоволи потребителското търсене за точно такива програми.По-голямата част от запитаните са склонни да платят под 20 лева месечна такса за определен вид телевизия.Именно по този повод ITV partner постоянно прави промоции. За да привлече максимален брой клиенти и да получи максимална печакба ITV partner прави включвания на промоционални цени с по-ниски такси за включване и закупуване на оборудването и по-високи месечни такси. Тези промоции влияят положително върху потребителското търсене и повече от половината запитани желаят да се осведомяват за бъдещи промоции на оператора.
Най-голяма ефективност се достига с телевизионната реклама, поради комплексността на предаваната информация- едновременно визуална и звукова.Пет от десет са отговорили че за получили информация от телевизията, трима от флаери и двама от други източници. Въпреки, че повечето лесно намират информация за фирмата, все пак има такива, които не намират много лесно и е добре да се подобри информираността на потребителите. Добре е да се наблегне на различните форми на рекламата за да може да се обхванат всички групи потенциални потребители. За половината от запитаните промоциите са от голямо значение и е добре те да са информирани за тях, потенциалните клиенти за промоциите свързани с включването, а абонатите за промоцирането на нови канали, допълнителни такива или допълнителни екстри към услугата. В офисите където повечето запитани предпочитат да плащат месечния си абонамент може да става осведомяванрто на абонатите. Повечето от тях са доволни от обслужването, което получават в тях. Само един от десет е останал недоволен. Като цяло от услугите на ITV partner са останали клиентите като четирима дават добра оценка, а шестима много добра. За улеснение на клиентите,а и за получаване навреме на месечните такси е добре да се въведе система за плащане по интернет и по банков път поради наличието на желаещи за алтернативи на плащането директно в офисите на оператора.

Средната възраст на анкетираните е 21 години, като 4 от тях са мъже и 6 жени. Така, че програмите, които се включват трябва да са насочени едновременно и към двата пола. Телевизия според запитаните се гледа предимно от родителите, тях самите или от братя и сестри. В предложенията на фирмата се намират както спортни, така и научно-популярни канали, такива, по които текат филми и сериали, шоу програми и т.н. Някои канали обаче могат да се гледат само след предварително заплащане, ако това отпадне то ще е един голям плюс за потребителите.

АНКЕТА
Анкетирани- 10 човека, клиенти на ITV- partner
РЕЗУЛТАТИ:
1. Какъв тип телевизия предпочитате?
Кабелна- 2
Цифрова- 6
Сателитна-2

друг отговор-0

2. Какъв тип програми и предавания предпочитате?

Реалити- 1

Забавни- 4

научно-популярни 0

спортни- 2

филмови- 3

други- 0
3. Каква сума сте готови да заплатите на месец за услугата?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифрови системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.