Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифрови системи


Категория на документа: Икономика


* не достатъчно добро проучване на пазара и непознаване на максималните му възможности;
* невъзможност за задоволяване на пазара при провеждане на промоции
Threats
* загуба на потенциални клиенти, което води до пропуснати ползи
* антиреклама и влошаване имиджа на фирмата
* неефективност от промоциите и реализиране на загуби, вместо икономии от мащаба, пораждане на извънредно търсене
* необхващане на по - малко платежоспособните сегменти
* изоставане пред конкуренцията, породено от по - високата цена на услугите

Opportunities:
* изравняване на цените с конкуренцията;
* осигуряване на достатъчно ресурси за задоволяване на пазара;
* разширяване на предлагането;
* задълбочено проучване на пазара;
* съобразяване на промоциите с възможностите за поемане на необходимия брой клиенти;

1.3. Характеристика на елементите на маркетинговия микс

Подукт
Основни отличителни черти:
* високо качество на оборудването
* по - високо качество на сигнала, спрямо конкуренцията
* допълнителни екстри към каналите, което диференцира силно продукта на iTV Partner
* с една антена се гледат 400 канала

Място

iTV Partner имат много малка собствена мрежа за разпространение. Основното разпространение се извършва чрез дилъри. Дилърите са официални представители на iTV Partner, които осигуряват достъпа на клиентите до услугите на оператора.

От схемата се вижда начинът на дистрибуция на продукта на iTV Partner. В случая производители се явяват телевизионните програми (канал 1, BTV, NTV и др.), а iTV Partner е търговец на едро. Операторът предоставя продукт хибрид между стока и услуга. Този продукт достига до крайните потребители, чрез търговските представители за различните градове. В случая за град Варна - Tabakcom.

Промоция
За да достигнат до целевите си потребители iTV Partner залагат най - вече на търговската концепция, като целта им е да обхванат повече сегменти и същевременно да сключват дълготрайни договори, като по този начин да реализират постоянни месечни печалби. За целта използват масови промоции и усилена рекламна кампания.
Също така използват продуктовата концепция по отношение на иноваторските услуги,посочени по - горе, които операторът предлага.

Цена

В предлаганите пакети програми iTV Partner се съобразява със социалния статус на своите клиенти. Това проличава от гъвкавите цени на различните пакети:

Икономичен пакет - 8.60

Практичен пакет - 13.80

Основен пакет - 17.80
Специален икономичен пакет = икономичен + HBO = 13.60

Специален динамичен пакет - 19.80

Специален практичен пакет - 19.80

Премиум пакет - 20.60Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифрови системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.