Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифрови системи


Категория на документа: ИкономикаКатедра "Стопанско управление"

КУРСОВ ПРОЕКТ
Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифровите системи ITV partner

Проверил: Доц. д-р Д. Неделчев

Варна

I. Въведение
1.Представяне на фирмата
ITVPartner е търговската марка, с която през месец Март 2004г. фирма "Интерактивни технологии" АД стартира един нов и малко познат бизнес досега в България - "Цифрова сателитна телевизия" в комплект с пакет интерактивни приложения. Проектът се осъществява посредством нова, изградена специално за целта сателитна станция ("Телепорт СОФИТ") оборудвана с най-съвременните технологии за пренос и разпространение на цифров радио и телевизионен сигнал.

Основни отличителни черти:
- Високо качество на оборудването. Обурудването е с марка Philips и изключително рядко дава дефекти. Имат перфектен сервиз. В случай на повреда обурудването веднага се заменя с ново.
- Скоростта на потока на информация е по - висока и с по - малка компресия, което предоставя по - високо качество
- Има допълнителна екстра - "инфо на каналите". Показва кое предаване се излъчва в момента, в колко часа е започнало и колко време остава до края
- Изписва програмата за някоко дни напред
- Има опция да си маркираш някое педаване и в часа на неговото започване ако е включен друг канал автоматично се превключва на канала, по който се излъчва предаването
Продуктът се отличава с високо качество и диференциация спрямо предложенията на конкуренцията.

1.1 PEST анализ
Политически фактори

Интеграцията на България към европейската общност и високите стандарти, които поставя, изискват адекватно моделиране на новите тенденции на пазара. Освен това Европейският съюз изисква от България да премине изцяло към цифрово телевизионно излъчване в близките няколко години. Това показва, че пазарът е много перспективен и тепърва ще се разраства.

Икономически фактори
Те оказват силно влияние върху фирмата.Тя осъществява своята дейност в условията на свободна пазарна икономика, достъпът до пазара е свободен и не съществуват значителни бариери за навлизането в отрасъла. Телевизията като цяло е проспериращ отрасъл и като най-популярната медия има голямо бъдеще. Пазара на качествено телевизионно излъчване започва тепърва да се разраства и възможностите са много разнообразни. Доставчиците на оборуддването са надеждни, но е необходимо повече оборудване в наличност, за да е по-бързо включването на нови абонати. Конкуренцията все още е слаба в лицето само на един основен конкурент, от което фирмата може да извлече ползи. На лице са заместители от страна на кабелните оператори, но те все по рядко се предпочитат, поради остаряването на този тип технология, за сметка на цифровата телевизия,както и почти равните цени между двата типа телевизия.

Социални фактори

Формират се от нагласите на населението, културата, тенденциите, демографските особености, в частност:

- различната етническа принадлежност и формираното с това търсене на определен тип програми

- различните потребителски интереси, желания, вкусове, като това формира разнообразния асортимент от програми - образователни, научно-популярни, развлекателни.
Технологични фактори

Те са благоприятни за развитието на този тип телевизионно излъчване, поради навлизането на новите LCD и плазмени телевизори, на които кабелната телевизия не съответства на качеството. Освен това офисите на ITVPartner се отличават с високо квалифициран персонал, като клиентите получават желаното от тях качество на обслужване. Нещо повече, дистрибуционната мрежа на ITVPartner се разраства, като това улеснява потребителите, които желаят да станат клиенти на оператора.
1.2 SWOT анализ
Strengths:
* с една антена могат да се гледат 400 канала за разлика от тези на конкуренцията;
* скоростта на потока на информация е по-висока и с по-малка компресия, а от там следва и по-доброто качество;
* обурудването е с марка Philips и не дава почти никакви дефекти,а сервизното обслужване е на много добро ниво.При неотстраними повреди фирмата е изключително коректна и заменя обурудването на клиента;
* фирмата предлага и допълнителни екстри на клиентите си:
-информация-кое предаване тече в момента,кога е започнало,колко минути има до края;
-програма на каналите;
-автоматично превключване на дадено предаване в момента на неговото започване;
Weaknesses:
* по-високата цена спрямо конкуренцията, което пречи да се обхване най-ниския сегмент потребители;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов анализ на потребителското поведение спрямо цифрови системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.