Маркетинг в социалните мрежи


Категория на документа: Икономика


Маркетинг в социалните мрежи
Курсова работа по тема:
''Влиянието на социалните мрежи в маркетинга на Ford Motor Company''

Университет за национално и световно стопанство
2014

Изготвил: Момчил Кръстев, фак. № 1320372

Всяка инвестиция трябва да оправдае средствата. Това е от особена важност за бизнеса на една компания и начина по който той се ръководи и развива. Когато една компания реши да инвестира време и в повечето случаи немалко пари в модерен вид маркетинг, трябва да се определи крайната цел и съпровождащия я риск. Основната цел естествено е да се увеличи клиентелата и продажбите, но ефектът от маркетинга в социалните мрежи това може да се окаже много труден за измерване, защото ефектите от маркетинга в социалните мрежи несигурни, краткотрайни, а понякога ефектни, но трудоемки.
Целите на една организация от използването на социалните медии могат да бъдат 1 или повече от долупосочените:
- Да запознае и информира повече и повече хора за себе си и своите продукти, услуги, цели
- Да се създаде репутация на лидер в главата на потребителя в определена област
- Да бъде източник на актуални новини по дадена тема
- Да напомня за себе си за клиента ( особено когато предлага продукт с ежедневно или често ползване)
- Да улесни достъпа до различните членове на организацията и да създаде по-близки отношения с клиентите, да бъде по-близко до тях. Организацията трябва да разбира максимално добре своята аудитория, за да отговори не техните нужди и очаквания, както и за да избере подходящият инструментариум за да направи това.
Вместо да се рекламират изцяло продуктите, инструментите на социалните медии са по-подходящи за изпълнение на 2 основни изисквания за връзките с обществеността : разрастване на марката и добра репутация. След като целта вече е определена, трябва да се направи всичко възможно за нейното постигане.

Социалните мрежи предоставят по-достъпен начин на една компания да информира и образова публиката си.Голямата разлика между социалните медии и обикновенното интернет присъствие е способността индивиди със сходни интереси да взаимодействат помежду си. За разлика от уеб страниците, при социалните мрежи има възможност да се ангажира цяла общност, като се избере подходящата платформа и се иницира започване на разговори в тази общност. Важно е да се даде за време за да се помисли над желаната аудитория и типа на съдържание, което е важно за тази група от хора.

След като е идентифицирана желаната аудитория е важно да се разработи стратегия отговаряща за съдържанието. Важно е да се наблегне на качеството, а не на количеството. Създадената общност ще остане доволна ако компанията бъде последователна и надеждна в информацията.

Един от начините, по който може да се подходи при разработването на съдържанието в социалните мрежи е да се мисли като журналист:
1. Да се разбират наличните медийни канали и да се осъзнава разликата между blog post и tweet.
2. Изграждането на редакционен график - това ще помогне да се гарантира консистенция.
3. Анализ на историята зад данните. Поглед от позицията на публиката и нагласяне на съдържанието, за да е по- подходящо за публиката.
4. Интервюта/анкети с хора с различен демографски профил - нови перспективи създават ново съдържание.
5. Информирай и образовай - Помисли какво искат да научи публиката на дадена тема или каквии уникални знания и информация могат да бъдат предоставени.
6. Пълна и балансирана оценка. Очаквано е една компания да има собствено мнение, но доверието се печели от признаване на обсъжданията. Както и от точките на продажба от една стратегия или идея.
7. Честност и откровеност относно това къде експертизата в някой предмет свършва. Обратното може да доведе до нежелани дискусии в социалните мрежи, негативен PR.

Брандиране

Сега , повече от всякога, идеята за брандиране е станала по-лична. За професионалните предприемачи идеята е още по-решаваща. Със социалните медийни инструменти персоналното брандиране е приведено все повече в съответствие с професионалното брандиране. Знаейки това и използвайки тези брандове заедно, това може да направи разликата.

Проучване показва, че сайтовете за електронна търговия, които използват снимки на хора бележат ръст на доверието в тях. Снимки на лицата на други хора създават възможност компанията да се свърже с публиката си визуално. Когато няма подобни визуални изображения, се поставя под въпрос автентичността и надеждността на компанията като цяло от нейната публика. Разбира се трябва и да се подбират типа на изображения. Например за основната интернет страница на компанията трябва да се използва снимка с традиционен корпоративен имидж, доакто за различните социални мрежи по-небрежна, но все пак професионална снимка. Фирми като Ford ангажират и заинтригуват клиентите си сравнявайки новият си модел Ford Mustang с първият модел на Mustang от 1964 1/2 и води до продължителни дискусии и носталгични истории, но в крайна сметка резултатът е един и същ - увеличаване на потенциалните клиенти, разрастване на бранда и засилване на обичта към марката.

Профилът на компанията трябва да е изпълнен напълно, особено в страници като Linkedln. Празни места на страницата на компанията може да предизвика опасения в потребителя и да направи страницата да изглежда непрофесионално, да се запита не е ли повърхностно отношението на компанията, има ли нещо да крие, защо не се предоставя цялата необходима информация. Освен това, колкото по-запълнена е страницата, толкова повече информация получава клиента и доверието в компанията се увеличава.

Очертават се основните съображения, които трябва да се вземат предвид, когато се управлява online репутацията на дадена организация:
1. Отнасяйте се с репутацията на компанията в социалната мрежа като със своята лична репутация. Няма да позволите хората да атакуват вашата личност, не позволявайте те да го направят и онлайн.
2. Отнасяйте се с негативните коментари като с възможност. Покажете, че сте отзивчиви и съсредоточени.
3. Реагирайте на момента. Не избягвайте и не отлагайте отговори, защото нещата може да се влошат за компанията.
4. Свържете се директно. Не решавайте проблемите оналйн, защото това няма да помогне, а се справяйте с проблемите извън мрежата.
5. Бъдете проактивни. Наблюдавайте постоянно страниците в различните социални мрежи за да имат информация за възможни както позитивни така и негативни коментари.
6. Поставяйте си ограниченията и не се занимавайте с хора, на които основната им работа е да бъдат негативни.

При отговаряне на определени публикации комбинирайте отзивчивостта със замисленост по конкретния проблем и коррдинирайте действията си с всички страни.
Рискове

В основата на бизнеса стои управлението на риска, възможностите и наличния капитал по най-добрия начин. На първо място ще разгледам рисковете, които произтичат от това една компания да не участва активно в социалните медии :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в социалните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.